SK (N)
 

Zasadnutie Komisie na tvorbu a kategorizáciu zbierok ŽMSR 2019

 

Dňa 16. decembra 2019 opäť zasadla Komisia na tvorbu a kategorizáciu zbierok Železničného múzea Slovenskej republiky. Komisia prerokovala návrh na zapísanie vybraných registrovaných predmetov Železničného múzea do jeho zbierkového fondu, čím došlo pre rok 2019 k rozšíreniu a obohateniu zbierky o nasledujúcich 5 predmetov:

- elektrická motorová jednotka EMU 89.003 (420.953-2)
- automatická strojná podbíjačka ASP 400 č. 001
- teplomer na meranie teploty koľajnice
- meradlo opotrebenia koľajníc
- meradlo opotrebenia srdcoviek

Zaradením týchto predmetov do zbierkového fondu sa dosiahlo ďalšie umocnenie komplexného charakteru zbierky.

 
Elektrická motorová jednotka 420.953-2 (pôvodne EMU 89.003) patrí medzi dopravné prostriedky, ktoré od prelomu 60. a 70. rokov. 20. storočia dotvárali kolorit Vysokých Tatier


Automatickú strojnú podpíjačku ASP 400 č.001 získali Železnice Slovenskej republiky do zbierok svojho podnikového múzea v roku 2019 darom od spoločnosti AŽEX Plus s.r.o. Pezinok


Jedným z prostriedkov na zisťovanie stavu železničného zvršku bolo meradlo opotrebenia koľajníc, tzv. Fričov prístroj Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky