SK (N)
 

Zasadnutie Komisie na tvorbu a kategorizáciu zbierok MDC 2017

 

Koniec roku sa v našom múzeu nenesie len v duchu vianočných sviatkov ale aj v duchu rozširovania a dopĺňania zbierky. 21. decembra 2017 sa konalo ďalšie zasadnutie Komisie na tvorbu a kategorizáciu zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ. Komisia prerokovala návrh na zapísanie vybraných registrovaných predmetov Múzejno-dokumentačného centra do jeho zbierkového fondu.

Aj keď oproti roku 2016 bolo navrhnutých a schválených menej predmetov, rozhodne nemožno povedať, že sú menej zaujímavé:

- motorový vozeň M 286.018 (850.018-7) z roku 1967
- dvojnápravový služobný vozeň Ddk 6-3719 z roku 1909
- výdajné zariadenie na olej od spoločnosti ČKD zo začiatku 30. rokov 20. storočia

Zaradením týchto predmetov do zbierkového fondu sa dosiahlo ďalšie umocnenie komplexného charakteru zbierky.


Posledný prevádzkovaný motorový vozeň radu 850 na Slovensku bol 850.018-7 (M 286.018), známy pod prezývkou "Túlavá". V uplynulých rokoch ho bolo možné vídať v čele meracieho vlaku geometrickej polohy koľaje ŽSR


Služobný vozeň Ddk 6-3719 z roku 1909


Výdajné zariadenie na olej od spoločnosti ČKD pôvodne slúžilo v novovybudovanom rušňovom depe Bratislava pri hlavnej stanici, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1931 Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky