SK (N)
 

Výmena pomníka na Rendezi

 

Od roku 1989 stojí na okraji starého rušňového depa Bratislava východ pomník pripomínajúci časy, keď na železnici kraľovali parné rušne. Tvoril ho parný rušeň 310.442 osadený na krátkom koľajovom poli. Dlhé roky pod holým nebom a v dosahu civilizácie sa však na ňom značne podpísali. Okrem toho, že mnohé časti výrazne poznačila korózia, nevyhol sa rušeň ani ľudským zásahom. Mnohé časti pomizli, iné boli poškodené, rušeň bol posprejovaný a podobne. Niektoré počiny vandalov však boli zarážajúce, napríklad pec rušňa naplnená odpadom a štrkom zo štrkového lôžka pomníka. Takto „poupravovaný“ rušeň nemohol dôstojne dotvárať kolorit oblasti nazývanej Rendez. Úplné odstránenie pomníka však nepripadalo do úvahy. Preto sa vedúci Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ Ing. Jiří Kubáček, CSc. a poslanec za mestskú časť Bratislava Rača Cyril Sekerka dohodli na výmene rušňa. Do úvahy pripadal len podobný rušeň s podobnou hmotnosťou. Voľba padla na stroj 310.507 (viac o rušni TU). Ten sa v období od septembra 2009 do júla 2010 podrobil pomerne náročnej renovácii (priebeh renovácie s fotografiami je k dispozícii TU). Upravený bol tak, aby sa z neho bez použitia násilia nedali žiadne časti odmontovať. Po ukončení opravy bol na rušeň pripevnený ešte transparent, vďaka ktorému sa z pomníka stal zároveň aj pútač Železničného múzea Bratislava východ. Potom nasledovala administratívna príprava výmeny rušňov, pričom za deň výmeny bol určený 2. september 2010.

Práce na výmene sa začali 2. septembra už pred siedmou hodinou ráno. Najskôr bolo treba pomocou rušňa T 444.0060 priviezť z Mostného obvodu Bratislava hlavný manipulačný prostriedok – koľajový žeriav EDK 750 a k nemu aj vozeň s potrebným materiálom. Potom na okraj rušňového depa dorazil aj montážny vozeň trakčného vedenia. Po začatí výluky najskôr pracovníci elektroúseku odpojili prívod elektrickej energie do trakčného vedenia v časti depa a nad pracovným miestom žeriavu odtiahli trolejové vedenie, ktoré by inak mohol žeriav pri práci poškodiť zdvihnutým výložníkom. Následne pracovníci mostného obvodu pripravili žeriav na prácu - zabezpečili ho proti prevráteniu a vybavili 30 tonovým protizávažím. Potom došlo k samotnej výmene rušňov. Najskôr sa vyskúšala nosnosť žeriavu, teda či pri danom vyložení ramena bude žeriav schopný rušeň zdvihnúť. Na základe kladného výsledku došlo k preloženiu rušňa 310.442 z pomníka na jednu z koľají depa. Odtiaľ ho motorový rušeň T 444.1082 odtiahol na račiansky koniec depa a na rovnakú koľaj k žeriavu dopravil zrenovovaný stroj 310.507. Po zavesení lán mohlo dôjsť k jeho preloženiu na pomník. Tým sa aj najzávažnejšie práce skončili. Nasledovalo zbalenie žeriavu, teda upravenie do prepravnej polohy, navrátenie trolejového vedenia do pôvodného stavu, jeho opätovné zapnutie a ukončenie výluky.

To, že výmena rušňov na pomníku a všetko, čo s tým súviselo, nebola zbytočná robota dokazovalo niekoľko detí, ktoré už pár minút po dosadnutí na nové miesto celý rušeň preliezli a zisťovali, čo novinka na Rendezi ponúka. Ostáva len veriť, že osud predchádzajúceho pomníka sa novému vyhne.


O 7.30 sa do rušňového depa vrátil rušeň T 444.0060, ktorý z Mostného obvodu Bratislava priviezol koľajový žeriav EDK 750 s nosnosťou 125 ton a k nemu vozeň s protizávažím a náraďový vozeň


Žeriav EDK 750 čakajúci na žačatie prác


Pracovníci elektroúseku pri odťahovaní trolejového vedenia...


...a výsledok ich činnosti - odtiahnutý trolejový drôt a zdvihnuté rozperky s bočnými držiakmi


Priberanie 30-tonového protizávažia


Posledné sekundy rušňa 310.442 na pomníku


Rušeň vzduchom opúšťa miesto, na ktorom stál 21 rokov


Prípravy na uviazanie renovovanej päťstosedmičky


V priebehu jednej hodiny už druhý lietajúci rušeň


Rušeň 310.507 tesne pred dosadnutím na nové pôsobisko


Pomník na okraji starého rušňového depa Bratislava východ s novým rušňom


111-ročný rušeň v popredí oveľa mladšej bytovky 

13.09.2010 11:36 | webwalker | Re: Výmena pomníka na Rendezi
Zdravím MDC, v sobotu som bol obzrieť nový pomník. Gratulujem, kus skvele odvedenej práce ... len tak dalej ! :)

09.09.2010 18:52 | 310.097 | Výmena pomníka na Rendezi
G R A T U L U J E M E .... k náročnej a ťažkej práci, ktorá bola prevedená na tejto mašinke. Takže oba rušne r. 310.5 sú už v plnej kráse na svojich miestach - na pomníkoch. Po mne, je to tretia zrekonštruovaná mašinka z tejto rady, ktoré sú dochované na Slovensku pre muzeálne účely. :o)

 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky