SK (N)
 

Skúšobná jazda parného rušňa Energie 507

 

V sobotu 21. februára 2009 sa na trati Topoľčany – Prievidza a späť uskutočnila dlho očakávaná skúšobná jazda na Slovensku už pomerne známeho parného rušňa Energie 507, ktorého majiteľom je pán Jean-Marie Thill z Luxemburska.
Rušeň od jesene roku 2004 opravovala topoľčianska firma Jozef Majtáň Stroj-mat v priestoroch bývalého rušňového depa Topoľčany. Opravu kotla však vykonali ŽOS České Velenice. Rušeň bol vyrobený v roku 1946 firmou Energie Marcinelle ako typ KDL 7 pre koksáreň v Zeebruggu. Úplne prvé zapálenie ešte nedokončeného rušňa prebehlo už 1. 6. 2007. Dva týždne nato mal byť rušeň prezentovaný aj na podujatí Rendez 2007, kam sa však pre poruchu na pojazde (vytavené osové ložisko) rušeň nedostal. Po nasledujúcej oprave bola vykonaná v auguste 2007 kontrolná jazda z Topoľčian do najbližšej stanice - Ludaníc. Napriek tomu, že táto dopadla uspokojivo, došlo v septembri pri návoze rušňa na podujatie Grand Prix 2007 vo Zvolene k ďalšej poruche. Tentoraz sa porucha týkala tyčovia rušňa, opäť vytavené ložisko. Rušeň sa na preteky nepodarilo dopraviť a zostal odstavený v žst. Kremnica. Na základe týchto okolností bol majiteľ donútený zmeniť svoje požiadavky na miery opracovania a vôľu v ložiskách. Po ďalších nevyhnutných opravách a úpravách sa rušeň podarilo úspešne prezentovať aj spolu s nie úplne dokončeným tendrom na 10. ročníku Grand Prix parných rušňov vo Zvolene v septembri 2008, kedy sa luxemburskej posádke podarilo obsadiť tretie miesto. Odvtedy bol rušeň v Topoľčanoch a robili sa na ňom dokončovacie práce na oprave, ktorá mala byť ukončená práve touto skúšobnou jazdou.
Samotnej skúšobnej jazde predchádzali piatkové prípravné práce. Pred samotným zakúrením bol rušeň namazaný a kompletne skontrolovaný. Takisto dôkladne bol prehliadnutý aj spodok rušňa z prehliadkového kanála. Na rušeň sa nachystalo drevo na zakurovanie a do kotla bola v dostatočnom množstve načerpaná voda. peci. Následne sa mohlo pristúpiť k pomalému a postupnému zakurovaniu. Po niekoľkých hodinách začal tlak v kotle rušňa rásť a mohli sa vyskúšať jednotlivé funkčné celky rušňa – napájače, kompresor, píšťala a pod. Všetky závady, ktoré sa preukázali počas zakurovania boli bez problémov postupne odstránené. Medzitým do Topoľčian dorazila súprava v zložení M 262.007 + R 551497 + F 9-2318 – všetko vozidlá v starostlivosti Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ. Tieto vozidlá boli v sobotu použité v požiarnom vlaku. Na konci dňa sa všetko prichystalo na skúšobnú jazdu. Parný rušeň bol otočený na točni a spolu s M 262.007 umiestnený do priestorov remízy, kde boli obidve vozidlá chránené proti nočným mrazom. Na M 262.007 bol v noci viackrát naštartovaný motor, aby sa zohrial.
Ráno bola zostavená súprava požiarneho vlaku a spolu s parným rušňom sa presunula do topoľčianskej stanice, odkiaľ o 7:50 vyrazil rušeň na skúšobnú jazdu. Rušňovú čatu tvoril skúsený rušňovodič Peter Mihalovič, kotol obsluhovali luxemburský majiteľ a jeho „ľudia“, priebeh samotnej skúšky sledoval a vyhodnocoval skúšobný komisár Ing. Jiří Kubáček, CSc, vedúci Múzejno-dokumentačného centra pri ŽSR VVÚŽ. Jazdu z Topoľčian do Prievidze absolvoval rušeň komínom vpred, bez tendra. Prebehli dve zastavenia, a to vo Veľkých Bieliciach a v Novákoch, z dôvodu aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu pravidelnej verejnej osobnej dopravy. Po príchode do Prievidze bola rušňu doplnená voda z cisterny požiarneho vlaku. K rušňu bol privesený tender, ktorý do Prievidze prišiel zavesený na konci požiarneho vlaku. Po vykonaní potrebných úkonov nasledovala jazda naspäť do Topoľčian tendrom vpred. V tomto smere zastavoval rušeň len raz v Chynoranoch z dopravných dôvodov. Skúšobnou jazdou sa preverili najmä jazdné vlastnosti a brzdiace schopnosti rušňa a tendra, rušeň počas skúšky dosiahol maximálnu rýchlosť 50 km/h. Po návrate do Topoľčian vyjadril skúšobný komisár Ing. Jiří Kubáček, CSc. spokojnosť nad priebehom a výsledkami skúšobnej jazdy. Svoju spokojnosť neskrýval ani majiteľ rušňa Jean-Marie Thill. Veľký obdiv patrí najmä Jozefomi Majtáňovi a jeho firme Stroj-mat Topoľčany, ktorá si dokázala poradiť s tak náročnou úlohou, akou je sprevádzkovanie parného rušňa a bez akýchkoľvek problémov dokázala vyhovieť mnohým špecifickým požiadavkám majiteľa.
Pobyt rušňa na Slovensku by mal byť ukončený v marci 2009, kedy bude spolu s tendrom naložený na podvalník a po ceste prepravený do Luxemburska.

 

Prípravy na odchod z topoľčianskeho depa v sobotu ráno

 

Topoľčany. Pár minút pred začatím skúšobnej jazdy

 

Rozjazd z Topoľčian v duchu silnej rannej inverzie

 

Pobyt vo Veľkých Bieliciach

 

Požiarny vlak vo Veľkých Bieliciach s historickým motorovým vozňom M 262.007 v čele

 

Jozef Majtáň, majiteľ firmy Stroj-mat pri dokumentovaní skúšobnej jazdy rušňa

 

Luxemburská posádka na svojom rušni, vľavo majiteľ pán Jean-Marie Thill

 

Odchod parného rušňa z Veľkých Bielic

 

Čakanie na križovanie s osobným vlakom 5002 v žst. Nováky

 

Na konci požiarneho vlaku bol zaradený tender skúšaného parného rušňa

 

Chvíľu čakania v Novákoch využili majiteľ Stroj-matu Topoľčany Jozef Majtáň (vľavo), skúšobný komisár Ing. Jiří Kubáček, CSc. (vstrede) a majiteľ rušňa Jean-Marie Thill (vpravo) na diskusiu o priebehu skúšobnej jazdy

 

Odchod zo stanice Nováky

 

Rušeň na točni v depe Prievidza po spojení s tendrom

 

Posun v depe Prievidza - rušeň zachádza k cisterne požiarneho vlaku na dozbrojenie vodou

 

Rušeň pred remízou bývalého depa Topoľčany po návrate zo skúšobnej jazdy v sobotu poobede Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky