SK (N)
 

Rušeň Eg 6 opäť na slovenských koľajách

 

Mnohí obyvatelia Bratislavy, ale aj železniční nadšenci vedia, že v roku 1914 bola spustená prevádzka na elektrickej železnici medzi Bratislavou a Viedňou, známej tiež ako Viedenská električka. Spočiatku zabezpečovali prevádzku dva štvornápravové elektrické rušne označené Eg 5 a Eg 6, ktoré dodala firma Ganz Budapešť. Ich prevádzka však netrvala dlho, pretože po vypuknutí 1. svetovej vojny bola doprava na trati výrazne oslabená. Po roku 1920 sa rušne používali sporadicky, ich úlohu prevzali elektrické motorové vozne typu CMg. V roku 1935 boli definitívne odstavené v depe v Kopčanoch. Počas druhej svetovej vojny po zabratí časti Slovenska boli obidva rušne predané. Získala ich spoločnosť Stern und Hafferl, ktorá ich následne používala niekoľko desaťročí. Rušeň Eg 5 bol následne odkúpený Múzeom električiek v Mariazelli, ktoré ho nechalo v roku 2000 zrekonštruovať do pôvodnej podoby. Druhý rušeň, Eg 6, bol vyradený až počas roka 2011 a spoločnosť Stern und Hafferl mala v pláne tento predať alebo zošrotovať. Osud rušňa však nebol ľahostajný Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave, ktorý v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavským okrášľovacím spolkom získal prostriedky na odkúpenie a prevoz na Slovensko. Samotný prevoz sa uskutočnil pomocou špeciálnej cestnej návesovej súpravy ako preprava nadrozmerného nákladu v dňoch 25. a 26. októbra 2011. Dňa 26. októbra bol rušeň v stanici Bratislava-Vajnory opäť položený na koľajnice a pomocou rušňa T 444.0060 dopravený do obvodu rušňového depa Bratislava východ. Tam bude v priestoroch Železničného múzea deponovaný až do začatia náročnej renovácie.

 
Rušeň T 444.0060 čaká v žst. Bratislava-Vajnory na príchod rušňa Eg 6


Preloženie z návesu na koľaje zabezpečil tento žeriav s nosnosťou 250 ton


Dlhá návesová súprava s rušňom musela prejsť cez Vajnory


Posledné stovky metrov bolo potrebné absolvovať cúvaním


Prípravy na preloženie trvali omnoho dlhšie ako samotné preloženie na koľaj


30 ton vážiaci rušeň zavesený na popruhoch niekoľko metrov nad zemou


Chvíľu po položení na koľaje a priprevnení zberača


Až do začatia reštaurátorských prác bude rušeň deponovaný na Rendezi v areáli Železničného múzea Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky