SK (N)
 

Premietanie inštruktážnych filmov v trubkárni

 

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ ponúka v tejto sezóne možnosť pozrieť si staré železničné inštruktážne filmy v improvizovanom kine v Trubkárni v Železničnom múzeu Bratislava východ (viď informácia na plagáte Nostalgia 2009 - Bratislava). Premietanie sa bude konať každú nepárnu sobotu od 20. júna až do 12. septembra, teda 20. júna, 4. júla, 18. júla, 1. augusta, 15. augusta, 29. augusta a 12. septembra. Premietať sa bude vždy od 15.00 do 17.00 hod. Predmetom premietania budú staré inštruktážne filmy so železničnou tematikou z obdobia 50. - 90. rokov, ktoré získalo MDC na prelome rokov 2008 a 2009 od Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava a od ďalších vzdelávacích stredísk ŽSR (SIP Strečno, školiace stredisko Trnava, Nové Zámky a pod.). Zbierka v súčasnosti predstavuje 1105 filmov (z toho väčšina 16 mm formátu), a to ako čiernobielych, tak aj farebných, väčšinou aj so zvukovým záznamom. Keďže sa niektoré filmy zachovali v dvoch a viac exemplároch, archív teda ponúka cca 700 rôznych titulov. Budeme sa preto snažit vyberať čo najpestrejší repertoár, aby si každý návštevník našiel to, čo ho zaujíma.
Tešíme sa na vašu návštevu.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky