SK (N)
 

Ozubnicová železnica Tisovec - Pohronská Polhora

 

Cieľom tohto ideového zámeru je podporiť turistický ruch v brezniansko - tisoveckej oblasti Slovenského Rudohoria vytvorením významnej turistickej atrakcie v podobe zavedenia občasnej prevádzky parných vlakov na normálnerozchodnom ozubnicovom úseku Pohronská Polhora - Bánovo trate Podbrezová - Brezno - Tisovec.

Normálnerozchodná železnica Brezno - Tisovec bola postavená roku 1896 súkromnou železničnou spoločnosťou pre zdokonalenie spojenia medzi železiarňami v Podbrezovej a Tisovci. Najvyšší bod trate v stanici Zbojská trať dosahovala stúpaním až 51 o/oo. Na tento účel bol v úseku Pohronská Polhora - Bánovo použitý ozubnicový systém Abt v celkovej dĺžke 15,777 km. V rokoch 1964 a 1965 sa síce uskutočnila úplná obnova celého ozubnicového úseku, ten sa však už nikdy nepoužil, pretože osobná doprava bola v tej dobe zabezpečovaná adhéznymi motorovými vlakmi a nákladná doprava nebola v súvislosti so zrušením železiarní v Tisovci roku 1966 obnovená. Ozubnicová časť zvršku železnice dodnes existuje v úplnom a prakticky neopotrebovanom stave. Dodnes sa v Európe zachovali iba dve ozubnicové železnice normálneho rozchodu (druhou je česká trať Tanvald - Kořenov z roku 1902 s dĺžkou ozubnicového úseku 6,652 km)

Štyri ozubnicovo-adhézne parné rušne triedy T IVb 4281 - 4284 MÁV dodala rakúska lokomotívka Floridsddorf v rokoch 1896 - 1900. Na tejto železnici boli používané v pravidelnej osobnej doprave až do roku 1933, v nákladnej do roku 1955 a v doprave pracovných vlakov sporadicky až do začiatku 60. rokov 20. stor. Počas nasledujúcich desiatich rokov boli všetky zlikvidované.

Podobná ozubnicová železnica s normálnym rozchodom bola na území niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie postavená roku 1908 v uhorskom Sedmohradsku medzi stanicami Káransébes - Örváralja (dnes Cáransébes - Subcetate v Rumunsku). Pre túto železnicu bolo takisto vo Floridsdorfe zakúpených 7 ozubnicovo-adhéznych rušňov triedy T IVc 4291 - 4297 MÁV. Tieto rušne sú vývojovým pokračovaním pôvodných strojov železnice Brezno - Tisovec a v hlavných črtách sa im podobajú. Po zastavení prevádzky na rumunskej ozubnicovej železnici roku 1978 bolo niekoľko týchto rušňov odstavených v priestoroch depa Subcetate, kde prežili v relatívne kompletnom stave až do roku 2002. Vzhľadom na organizačné zmeny prebiehajúce na rumunských železniciach vzniklo v priebehu roku 2002 akútne riziko, že dlhodobo odstavené rušne budú zlikvidované. Pod tlakom hroziaceho nebezpečenstva z omeškania sa vďaka sponzoringu p. Ing. Bodo Hauswalda a s významnou podporou Čiernohronskej železnice, n.o. Čierny Balog podarilo získať a dopraviť na Slovensko dva z ohrozených rušňov (T IVc 4293 a 4296). V súčasnosti sú obidva rušne zaradené do zbierok MDC.

Konkrétnym cieľom projektu je zavedenie turistickej prevádzky historických parných vlakov s kapacitou do 300 miest na trati Podbrezová - Brezno - Tisovec. Skutočnosť, že tento vlak musí v úseku Pohronská Polhora - Zbojská, resp. Bánovo - Zbojská ísť ako tlačený rýchlosťou do 12 km/hod, ponúka nevšedný zážitok z jazdy na prvom tlačenom vozni. Preto náš projekt predpokladá, že na oboch koncoch súpravy bude zaradený špeciálny vyhliadkový vozeň s presklením časti strechy a s nepostrádateľnou možnosťou poskytovať jednoduché občerstvenie. Pre realizáciu tohto cieľa je nevyhnutné:

  • 1. sprevádzkovať jeden z parných rušňov (druhý bude využitý ako studený exponát v železničnej expozícii Múzea dopravy STM; súčasne bude slúžiť ako zásobáreň náhradných dielov pre pojazdný rušeň),
  • 2. použitím zachovaných pojazdov osobných dvojnápravových vozňov z medzivojnového obdobia postaviť dva vyhliadkové bufetové osobné vozne,
  • 3. vytvoriť v pôvodnom, dodnes zachovanom rušňovom depe Tisovec priestor na bezpečné odstavenie a ošetrenie parného rušňa a súpravy osobných vozňov (toto miesto musí zaručovať ochranu odstavených vozidiel pred vandalmi a podľa možnosti i vplyvom poveternosti, poskytovať možnosť otočiť parný rušeň, vyzbrojiť ho uhlím a vodou, ošetriť jeho spodok, demontovať jeho ozubnicový mechanizmus, vykonať jeho vymývanie a drobnejšie opravy; musí tu byť taktiež možné vyčistiť osobné vozne, doplniť ich vodou a dobíjať ich akumulátory),
  • 4. doplniť demontovaný nájazdový blok a ozubnicové hrebene pri výhybni Zbojská, upraviť úsek Hronec - Podbrezová - Brezno - Tisovec na možnosť jazdy ozubnicového parného rušňa s namontovaným ozubnicovým mechanizmom a zabezpečiť možnosť obehnutia súpravy vo výhybni Zbojská

Okrem toho treba vytvoriť priamo v žst. Tisovec možnosť ubytovať primeraný počet návštevníkov, špeciálne sa zaujímajúcich o ozubnicovú parnú železnicu a vybudovať tu tiež malé regionálne železničné múzeum.

Počas roku 2005 sa podarilo v Brezne získať pre múzejné depo v Tisovci zauhľovací výťah Teudloff a točňu. Od roku 2005 prebieha oprava ozubnicového parného rušňa 40.006 CFR vo firme OKV Martin.

Fotogaléria


 
 

VyhľadávaniePrezentáciaProjektySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky