SK (N)
 

Oprava vzduchových kanálov v trubkárni

 

        V decembri 2008 bola uskutočnená oprava vzduchových podzemných kanálov v objekte tzv. trubkárne, kde sa spracuvávajú kotlové rúry na parné rušne. Vzduch je týmito kanálmi privádzaný z dúchadla do dvoch koksových vyhní, ktoré plameňom rozžeravujú konce rúr pred ich zužovaním, resp. rozširovaním (jedna vyhňa je pri zužovačke rúr, druhá pri rozširovaške). Oprava spočívala v prebúraní otvoru z nefunkčnej vetvy do funkčnej a následné dosadenie otočnej klapky, ktorá umožňuje prívod vzduchu do potrebnej vyhne. Tým by malo byť dosiahnuté sprevádzkovanie aj druhej vyhne pri rozširovačke. Takto bude možné odstrániť nepriaznivú manipuláciu s opracovávanými rúrami – otáčanie sa s celými rúrami od funkčnej vyhne k rozširovačke (takáto manipulácia spôsobuje opätovné a nechcené ochladzovanie rozžeraveného konca rúry). Úspešnosť uskutočnenej opravy preverí prvé opracovávanie kotlových rúr.
Vyhňa vo funkčnom stave


Nahrievanie koncov kotlových rúr vo vyhni pred spracovávaním v zužovačke

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky