SK (N)
 

Oprava osvetľovacieho stožiara

 

Renováciu osvetľovacieho stožiara podnietilo jeho poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou počas stavebných prác v priestoroch železničného múzea. Ohnutý stožiar musel byť v spodnej časti odrezaný a položený na zem. Nakoniec bolo rozhodnuté, že nebude len narovnaný a vztýčený, ale bude aj kompletne zrenovovaný a bude obnovená jeho pôvodná funkcia. Následne bola priehradová konštrukcia stožiaru očistená a ošetrená základnou farbou a vrchnou čiernou farbou. Bola doplnená vhodná a historicky odpovedajúca lampa a bol opravený navijak, ktorým sa zdvíhalo a spúšťalo osvetľovacie teleso. Po vztýčení stožiaru bol pripevnený navijak. V súčasnosti je stožiar upravený na napájanie zo siete 230 V. Verejnosť mala možnosť prvýkrát vidieť stožiar po renovácii 2. mája pri otváraní sezóny v železničnom múzeu Bratislava východ.
Prebiehajúca renovácia konštrukcie stožiara


Zrenovovaný stožiar po vztýčení a doplnení všetkých častí


Lampa s novou žiarovkou


Zrenovovaný navijak s odobranou kľukou
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky