SK (N)
 

Novinky na stránke

 

Medzi zmeny na stránke, ktoré sa k dnešnému dňu (13. 8. 2009) udiali patrí najmä pridanie 5958 titulov do Zbierkového fondu - časť Knižnica. Popritom boli popridávané aj nové kategórie, napr. fotografie v albumoch (celé albumy s fotografiami) a iné. Všetky tieto tituly, ako aj tie, ktoré boli na stránke zverejnené už skôr sú k dispozícii na nahliadnutie a prezenčné štúdium v knižnici MDC v Železničnom múzeu Bratislava východ. K ďalším zmenám patrí pridanie cca 140 skenov fotografií zo zbierok MDC. Tieto sú opäť v sekcii Zbierkový fond, ale v časti Fotografie. A taktiež boli do sekcie Reštaurovanie pridané dva zbierkové predmety (osobný vozeň Ci 4-7635 a vodárenský parný kotol), na reštaurovaní ktorých sa práve pracuje.

Dúfame, že tieto zmeny na našich webových stránkach radi uvítate.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky