SK (N)
 

Nové vozidlá v zbierkach Múzejno-dokumentačného centra

 

Začiatkom marca 2016 sa podarilo obohatiť zbierku Múzejno-dokumentačného centra ŽSR o niekoľko zástupcov typov železničných vozidiel, ktoré boli v minulosti typickými pre železničnú prevádzku na Slovensku. Cesta k takémuto kroku však nebola jednoduchá.
Zbierkotvorba MDC v oblasti koľajových vozidiel sa výrazne skomplikovala rozdelením ŽSR k 1. januáru 2002. Dovtedy bolo možné získavať vozidlá na základe vnútropodnikového prevodu medzi jednotlivými organizačnými zložkami. Avšak v danom čase boli viaceré rady rušňov a vozňov v prevádzke nenahraditeľné a nebolo možné ochudobniť prevádzkovú potrebu ich prevedením do zbierok múzea. Situácii nepomohlo ani následné rozdelenie Železničnej spoločnosti, a.s. na osobného a nákladného dopravcu vroku 2005. A práve v majetku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. skončili tie vozidlá, ktoré v zbierke chýbali.
Tento stav sa podarilo zmeniť v roku 2015. Vďaka pochopeniu a nadšeniu predstaviteľov vedení Železničnej spoločnosti Cargo Slovkia, a.s. a Železníc Slovenskej republiky sa podarilo nájsť riešenie, ktorého výsledkom je obohatenie zbierky Múzejno-dokumentačného centra o nasledujúce vozidlá:

- elektrický rušeň 140.001-9 (E 499.001)
- motorový rušeň 710.002-7 (T 334.002)
- motorový rušeň 721.079-2 (T 458.1079)
- motorový rušeň 721.105-5 (T 458.1105)
- motorový rušeň 751.201-5 (T 478.1201) dovtedy prenajatý a prevádzkovaný Albatros klubom
   Bratislava
- motorový rušeň 753.109-8 (T 478.3109) dovtedy prenajatý a prevádzkovaný Klubom historickej
   techniky pri rušňovom depe Zvolen
- motorový rušeň 771.052-8 (T 669.1052)
- 6 vozňov Baa-k (pôvodne Ce/Be ČSD)
- nádržkový vozeň Rah (pôvodne Ra 8-84082)
- 2 vysokostenné vozne Es
- nízkostenný vozeň Ks
- krytý vozeň Gbqs

Po dotiahnutí všetkých náležitostí zmluvného vzťahu (odpredaja) boli počas prvých marcových dní vozidlá fyzicky prevzaté v miestach ich deponovania a následne vo väčšine prípadov z týchto miest odvezené.

Vďaka kladnému prístupu predstaviteľov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. boli na odpredaj vytipované vozidlá v dobrom technickom stave, čo dáva záruku, že sa s nimi budeme môcť skôr, či neskôr stretnúť na nostalgických vlakoch.


Konvoj vozidiel prevzatých v rušňovom depe Žilina


Na presune získaných vozidiel sa aktívne podielal aj jeden zo získaných rušňov - T 478.1201


Do zbierok múzea sa podarilo získať aj prvú vyrobenú "Bobinu" E 499.001


Zbierku MDC obohatil aj trojnápravový rušeň pôvodne označený T 334.002


Štvornápravový nádržkový vozeň z roku 1958 pôvodne označený Ra 8-84082 bol dlhé roky odstavený v rušňovom depe Žilina


Jedným zo získaných nákladných vozňov bol vysokostenný vozeň radu Es


Jedna zo získaných "Ťapiek" 721.105-5 (pôvodne T 458.1105) bola prevzatá v Čiernej nad Tisou


V Čiernej nad Tisou bol do zbierok prevzatý aj "Čmeliak" 771.052


Na presune vozidiel z Čiernej nad Tisou sa podieľal aj Spolok Výhrevne Vrútky so zvereným rušňom E 499.047


Druhý rušeň radu 721 inventárneho čísla 079 bol niekoľko rokov odstavený v obvode rušňového depa Prievidza

  Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky