SK (N)
 

Nové filmy v elektronickom videoarchíve

 

Počas leta sa už viackrát uskutočnilo premietanie starých inštruktážnych železničných filmov v improvizovanom kine v trubkárni. Mnohé z nich sme zosnímali digitálnou videokamerou, a prípadní záujemcovia si ich môžu po prihlásení pozrieť v elektronickom videoarchíve. Sú to tieto tituly:

Automatizační systémy spádovišť
Bezpečnost práce na trakčním vedení
Bezstyková kolej III. - Zřizování bezstykové koleje při údržbě železničního svršku
Čistička výhybek
Diagnostika a zabezpečovací zařízení
Chemické hubení vegetace na železničních tratích
Jednoduchá zkouška brzdy
Jízda elektrických vlaků a výkonnost pevných trakčních zařízení
Lokomotiva ES 499.0 I. díl
Měření a vytyčování geometrické polohy koleje
Mlčeti zlato
Modifikace stroje pro výměnu pražců
Nové způsoby sanace železničního spodku
Obnovovací stroj SUM 1000 CS
Posun 2. díl
Posun 3. díl
Posun 5. díl
Posun hnacích vozidel
Práce lokomotívnej čaty pred jazdou a po jazde na jednofázových lokomotívach
Radiostanice Racek v železničním provozu
Rušeň ES 499.0 - II. diel - prevádzkové ošetrenie
Údržba trakčního vedení
Vážení lokomotiv
Vedoucí posunu
Výstražná zařízení na železničních přejezdech
Vytápění osobních vozů parou
Zariadenie pre prevádzkové ošetrenie motorových rušňov
Zařízení pro úpravu svisle deformovaných kolejnicových styků - Strait
Zřizování bezstykové koleje
Zvyšování propustnosti železničních tratí
Železniční přejezdy
Železniční zpravodaj č. 14-1964
 

Elektronický videoarchív obsahujúci aj skôr uverejnené filmy môžete nájsť TU.

Upozorňujeme záujemcov, že na prezretie ktoréhokoľvek záznamu musia byť prihlásení. Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky