SK (N)
 

Expozícia v trubkárni

 

V budove trubkárne, umiestnenej pri vajnorskom zhlaví koľajiska dezinfekčnej stanice, je umiestnená expozícia zariadení, používaných pri opravách a údržbe železničných vozidiel a železničných tratí. Jej základom sú autentické a občasne i využívané stroje na úpravu trubiek pre rušňové kotly (krájačky, zužovačky, rozširovačka, vyhne, špeciálne brúsky, zariadenie na skúšanie opravených rúr vodným tlakom). Okrem nich sa v expozícii nachádzajú ďalšie stroje, prípravky a ručné náradie pre opravy a kontrolu železničných vozidiel. Na krátkom koľajovom poli je tu ďalej vystavené ručné náradie pre údržbu železničného zvršku, traťmajstrovská drezina a vozík pre dopravu materiálu. Ilustračné obrázky železničného fotografa p. Klučku navodzujú atmosféru opráv parných rušňov v polovici 20. storočia. Vedľa budovy trubkárne je umiestnené zatiaľ nezreštaurované autentické strojné zariadenie pre čistenie kotlových rúr od kotlového kameňa ich omielaním v rotujúcom bubne.

Fotogaléria


 
 

VyhľadávaniePrezentáciaPrezentáciaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky