SK (N)
 

Medzinárodná konferencia IRHA v Bratislave

 
Železnice východnej Európy v premene – ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť v 20. a 21. storočí
Medzinárodná konferencia IRHA, 24. – 26. septembra 2009, Bratislava 

IRHA je skratka pre International Railway History Association (Medzinárodná asociácia pre železničnú históriu, www.aihc-irha-aihf.com). Inštitúcia sídliaca v Paríži vznikla roku 2002 spoločnou iniciatívou univerzít, vedeckých spoločností, železničných múzeí, kultúrnych inštitúcií a osobností, pôsobiacich v oblasti skúmania železničnej histórie a ochrany železničného kultúrneho dedičstva. Za svoje poslanie považuje predovšetkým propagáciu ochrany a rozvíjania železničného kultúrneho dedičstva, medzinárodnú koordináciu výskumu v oblasti železničnej histórie v rôznych súvislostiach a prezentáciu jeho výsledkov. Počas svojho pôsobenia zorganizovala už dve medzinárodné konferencie. Témou prvej z nich sa roku 2004 stal vývoj financovania železníc. Druhá sa uskutočnila roku 2006 v Lisabone a zaoberala sa otázkou modernizácie železníc. Obidve konferencie upútali pozornosť nielen železničných a ekonomických historikov, ale i významných železničných a dopravných odborníkov.
V súčasnosti sa IRHA zapodieva prípravou tretej medzinárodnej konferencie o modernej železničnej histórii s názvom „Railways in Transition – Eastern Europe Railways – Past, Present and Future in the 20th and 21st Centuries“ (Železnice východnej Európy v premene – ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť v 20. a 21. storočí). Konferenica sa bude konať s podporou UIC a je určená pre odborníkov v oblasti riadenia železníc a železničných historikov. Uskutoční sa v Bratislave v dňoch 24. – 26. septembra 2009 a jej témou bude reflexia významných zmien, ktoré nastali na železniciach strednej a východnej Európy po páde železnej opony. Najvýznamnejšie témy konferencie sa vo vzťahu k východoeurópskym železniciam zamerajú najmä na :
 
  • politické, geopolitické a ekonomické súvislosti v období rokov 1945 – 1989
  • zmeny po roku 1989 v železničnom systéme strednej východnej Európy z hľadiska jeho fungovania ako celku i jednotlivých národných železničných podnikoch
  • spôsob organizácie radikálnych trasnformácií a zmien v oblasti práce železníc
  • dosiaľ uskutočnené snahy o technologickú administratívnu modernizáciu
  • stav rekonštukcie železničnej infraštruktúry
  • skúsenosti s privatizáciou železničných zložiek
  • úloha západoeurópskych plánov a vízií o transeorópskej železničnej sieti (TEN) v železničných rozvojových zámeroch v oblasti východnej Európy. 
 
Organizačný výbor si aj touto cestou dovoľuje ponúknuť odborníkom v predmetnej oblasti možnosť vystúpiť na pripravovanej konferencii. Záujemcov prosí o zaslanie názvu a krátkej anotácie príspevku so stručným životopisom (v angličtine) na adresu: PD Dr. Ralf Roth, Historisches Seminar, Johann Wolfgang Goethe-Universtität, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Germany, Tel.: ++49 (0) 6664 40 27 00, E-Mail: Dr.Ralf.Roth@t-online.de. Termín uzávierky predbežných prihlášok je 1. marec 2009. 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky