SK (N)
 

Kráľovná železníc neodišla

 

Dňa 17. októbra 2020 uplynie presne 40 rokov od vtedy, kedy rušeň 556.036 odviezol posledný vlak ťahaný parným rušňom. Pre protipandemické opatrenia sme však nemohli usporiadať v daný dátum pripomienkové podujatie a museli sme ho odložiť na neskorší termín. Tým bude sobota 26. júna 2021. Nevšednú akciu pripravujú Železnice Slovenskej republiky v spolupráci so Spolkom Výhrevne Vrútky, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, Klubom železničnej nstalgie Bratislava východ a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.

Ako prvý bude v tento deň vypravený mimoriadny parný vlak ťahaný parným rušňom 556.036 na rovnakej trase ako 17. októbra 1980 podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Bratislava hlavná stanica   7:40
Senec 8.03 8.28
Galanta 8:55 9:10
Trnava 9:38 10:12
Leopoldov 10:30  

V úseku Galanta - Trnava bude vlak ťahať motorový rušeň T 679.1168 rovnako ako pri rozlúčkovej jazde pred 40 rokmi. Vtedy z dôvodu vážnej nehody ostala na pôvodnej trase spomienkového vlaku neprejazdná stanica Pezinok. Preto bol parný vlak vedený odklonom cez Galantu, a aby nemusel v Galante a v Trnave parný rušeň obiehať súpravu vlaku, bol na koniec vlaku zaradený motorový rušeň radu T 679.1, konkrétne stroj inventárneho čísla 334.

Ťahanie požiarneho vlaku za parným vlakom budú mať na starosti motorový rušeň T 678.012 a parný rušeň 555.3008.


V Leopoldove sa na parnom vlaku vymenia rušne a do Bratislavy vlak odvezie parný rušeň 555.3008 a motorový rušeň T 678.012 podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Leopoldov   11:25
Trnava 11:43 11:45
Pezinok 12:15 12:25
Bratislava hlavná stanica 12:50  

 

Súčasťou pripomienky výročia bude aj poobedňajšia hviezdicová jazda parného vlaku ťahaného parnými rušňami 555.3008 a 556.036 po tratiach v Bratislave podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Bratislava-Rača   14:55
Bratislava hlavná stanica 15:10 15:20
Bratislava-Lamač 15:30 15:50
Bratislava hlavná stanica 16:00 16:10
Bratislava-Nové Mesto 16:18 16:23
Bratislava-Petržalka 16:38 16:45
Bratislava-Nové Mesto 17:00 17:05
Bratislava-Vajnory 17:30 17:35
Bratislava-Rača 17:50  17:55
Bratislava hlavná stanica 18:10  

Požiarny vlak za parným vlakom bude v celej trase vedený historickými motorovými rušňami
T 458.1079 a T 678.012.

 

Cestovné v parnom vlaku do Leopoldova a späť:  

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 15 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 7 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO

Cestovné v parnom vlaku len z Leopoldova do Bratislavy:  

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 10 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 5 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO

Cestovné v hviezdicovom parnom vlaku po Bratislave:  

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 10 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 5 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO

V každom vlaku budú mať možnosť cestujúci získať vo forme doplatku k cestovnému vo výške 2 € ako darček leporelo s historickými parnými rušňami ŽSR.


Pre zisk bezplatného cestovného pre osoby ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP.

Deti do 6 rokov môžu vo vlakoch cestovať iba v sprievode dospelej osoby.


Na cestovné sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy.

Kapacita parných vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity nebude možné pristúpiť do vlaku.

Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok!

Zmena zloženia súprav mimoriadnych vlakov z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená!

Vo vlakoch je potrebné dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia, predovšetkým prekrytie horných dýchacích ciest!


Cestujúci vo všetkých mimoriadnych vlakoch sú povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR!


Srdečne všetkých pozývame stráviť nezabudnuteľný deň s parnými rušňami.

  

08.06.2021 09:44 | kveton2012 | Kr
Kde sa daju kupit (objednat) listky?

 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky