SK (N)
 

Košický archív

 

        V priebehu mesiaca november bol do študijného depozitára v starom depe Bratislava východ presunutý archív Oblastného riaditeľstva ŽSR v Košiciach, tzv. Košický archív. Ten pozostával najmä z knižného materiálu a spisov, výkresov bolo oproti tomu zanedbateľné množstvo. Získaný knižný materiál tvoria najmä právne a úradné záležitosti (zbierky zákonov, úradné listy a pod.), predpisy, zozbierané kompletné ročníky odbornej tlače a ručne písané evidenčné knihy. Najstaršie pochádzajú z konca prvej polovice 19. storočia. Značné množstvo materiálu je v maďarskom alebo nemeckom jazyku.
Spisy, resp. spisový materiál je tvorený najmä investičnými záležitosťami a úradnými záznamami. Materiál pojednáva napríklad o plánovaní, projektovaní a výstavbe bývalej Košicko-bohumínskej železnice.
Počas decembra a januára bude knižná časť získaného materiálu roztriedená a následne bude zaradená do knižného fondu. Spisový materiál bude nasledovať neskôr. Týmto počinom bude knižnica MDC výrazne doplnená o chýbajúce materiály, čím sa dosiahne jej väčšia ucelenosť a komplexnosť.


Časť "košického archívu" ešte na svojom pôvodnom mieste v Košiciach


Zaraďovanie vozňa Ca do vlaku. Vozňom Ca bol presunutý tzv. Košický archív z Košíc do Bratislavy. Foto Peter Melicher


Knižná časť Košického archívu dočasne uložená v priestoroch MDC pred spracovaním

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky