SK (N)
 

Hodnotenie činnosti v železničnom múzejníctve na Slovensku počas roku 2009

 

Dňa 30. januára 2010 sa konala vo Vrútkach koordinačná porada Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ a občianskych združení pôsobiacich v oblasti železničného múzejníctva na Slovensku.


Porady sa zúčastnili zástupcovia všetkých občianskych združení

Na porade sa prerokovali plány na rok 2010 a zhodnotili výsledky dosiahnuté v minulom roku:

 1. Vyhodnotenie uzatvorených zmlúv

Na základe zmlúv rôzneho typu je medzi 10 občianskych združení v súčasnosti rozdelených celkom 90 dráhových vozidiel – 13 parných rušňov, 8 motorových rušňov, 8 motorových vozňov, 3 elektrické rušne a motorové vozne, 40 osobných, poštových, služobných a prívesných vozňov, 6 nákladných vozňov, 4 motorové dreziny a traťové stroje, 5 upravených ubytovacích vozňov, 2 koľajové žeriavy a 1 pancierový vozeň. Z tohto počtu je aktuálne v prevádzkyschopnom stave 6 parných rušňov, 8 motorových rušňov, 7 motorových vozňov, 3 elektrické rušne a motorové vozne a 38 osobných, nákladných a ubytovacích vozňov, teda dovedna 62 vozidiel (to je 69 % z celkového počtu). V dlhodobom reštaurovaní na základe harmonogramov sa aktuálne nachádzajú nasledovné vozidlá: parné rušne 556.036, 524.1117, 555.3008, 354.1178, 434.2338, motorový vozeň M 131.1546, 3 osobné vozne (Ci Bratislava východ, Be Zvolen, BDlm Poprad), 1 servisný vozeň (Aa Bratislava východ) a 1 motorová drezina vo Zvolene.


Rušeň 555.3008 počas zaväzovania kotla po dosadení popolníka


Vozeň Ce 3-3433 počas opravy oplechovania skrine. Foto Vladimír Kavčiak

 1. Vyhodnotenie prevádzky, usporiadané podujatia 

V porovnaní s minulým rokom sa opäť mierne zvýšil počet prevádzkových dní hnacích vozidiel (1 prevádzkový deň = jedno hnacie vozidlo, prevádzkované počas jedného dňa) zverených OZ – oproti 235 dňom v roku 2008 je to 242 dní v roku 2009, z toho 97 parných. To je nepochybne obdivuhodné číslo. Slovenské historické železničné vozidlá je teda – aj vďaka pomerne rozsiahlym odpustkom z poplatkov za dopravnú cestu zo strany ŽSR – čoraz viac vidieť, čo nepochybne prispieva k popularizácii slovenských železníc. Prakticky všetky naše podujatia boli počas roka 2009 prezentované centrálnym plagátom, distribuovaným po železničných staniciach, na veľmi slušne navštevovanej webovej stránke vlaky.net, na webových stránkach ŽSR i MDC a v prípade drvivej väčšiny klubov i na ich klubových stránkach. Zdá sa, že tento systém sa vcelku osvedčil a domnievam sa, že ho budeme rozvíjať i v nadchádzajúcom roku. Mimoriadne pozitívna bola perfektná reprezentácia slovenskej železničnej nostalgie na mediálne ostro sledovanom Winton Traine, pri podujatiach v rámci slovensko-maďarskej pohraničnej spolupráce v oblasti Lučenca, na zraze historických parných rušňov v českej Lužnej a na Slávnostiach pernštejnského panstva, v poľskom Wolsztyne a Chabówke, ako aj v maďarskej Budapešti. Na domácej pôde bola účasť klubmi udržiavaných vozidiel MDC už tradične ozdobou prebúdzania Katky, podujatí pri príležitosti MDD vo Vrútkach, jedenásteho ročníka GP Zvolen, jedenásteho ročníka celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel Rendez 2009 a celého radu menších podujatí.


Winton train - jedno z najsledovaneších medzinárodných podujatí v roku 2009 sledovalo obrovské množstvo ľudí v celej Európe. Odchod z východzej stanice Praha hlavní nádraží a prvé metre si nenechali ujsť stovky fotografov...


Návoz náležitostí do Nového Mesta nad Váhom predchádzal jazde historického vlaku na trati v okolí Myjavy v júni 2009


Jedna z prvých jázd rušňa 498.104 po oprave. Trenčín 29. decembra 2009

 1. Vyhodnotenie údržby prevádzkyschopných vozidiel

Od minulého roku, kedy sa podarilo dohovoriť nielen relatívne rozumný udržiavací poriadok, ale i štartovací bod periódy udržiavacieho cyklu pre všetky prevádzkované vozidlá sa postupne dostáva udržiavací režim historických železničných vozidiel do života. Počas roku 2009 sa už v súlade s ním ukončila oprava parného rušňa 498.104 bratislavského albatrosklubu, vykonala sa vyväzovacia oprava vrútockého modelárskeho vozňa Da 6-5030 a sledované kritériá v súčasnosti už bezo zvyšku napĺňa aj motorový vozeň M 131.1443, ktorého reštaurovanie pokračuje obnovou interiéru pod taktovkou Spoločnosti Považskej dráhy v Púchove. Do odstraňovania zistených problémov po vykonaných technických kontrolách sa pustil klub z bratislavského rendezu – tu sa podarilo obnoviť profil obručí na dvoch vozňoch a zaobstarať sadu nových vinutých pružín pre T 679.019. Ohromnú prácu vykonal Spolok Výhrevne Vrútky na obnove exteriéru motorového rušňa T 679.1168 a osobného vozňa Bai. Tomuto klubu sa podarilo v roku 2009 tiež znovusprevádzkovať dlhodobo odstavený elektrický rušeň E 669.2133, vrátane všetkých nevyhnutných dokumentov. Do podobne rozsiahleho sústa sa pustil aj zvolenský KHT v podobe rozsiahlej  obnovy čerstvo prideleného osobného „rybáku“. V Poprade na normálnom rozchode bol obnovený exteriér sprievodného vozňa BDa, na úzkom rozchode sa podarilo po sérii meraní a prehliadok ku koncu roka na papiere dostať „kométu“ EMU 26.001. Popísané ohromné kvantum odvedenej práce dáva reálnu nádej, že preukázaná dielenská klubová kapacita bude stačiť na všetky udržiavacie zásahy tých vozidiel, ktorých prevádzková spôsobilosť vyprší v priebehu roka 2010.


Parný rušeň 498.104 sa 17.novembra 2009 vydal na skúšobný jazdu do Nových Zámkov


Vyväzovanie vozňa Da 6-5030


Vozeň Da 6-5030 s už zreštaurovanými podvozkami


Púchovský "motorák" M 131.1443 sa po obnove verejnosti prvýkrát predstavil na podujatí Rendez Diesel 2009


Motorový rušeň T 679.1168 sa po obnove laku predstavil verejnosti na podujatí Železnica deťom vo Vrútkach


Aj na vozni Bai 4-4356 bol obnovený vonkajší náter 


Od roku 2009 sa na vozbe nostalgických vlakov opäť zúčastňuje aj "Rakaňa" E 669.2133

Záverom tohto vyhodnotenia treba zdôrazniť fakt, že všetka táto práca bola vykonaná v mimopracovnej dobe, ako voľnočasová aktivita členov občianskych združení, resp. ako aktivita financovaná zo zdrojov nimi získaných. Sú to tieto subjekty:
 

 • Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen
 • Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ
 • Spolok Výhrevne Vrútky
 • Prievidzský parostrojný spolok
 • Spoločnosť Považskej dráhy Žilina
 • Albatros klub Bratislava
 • Veterán klub železníc Poprad
 • Klub železničných historických vozidiel v Poprade
 • Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach
 • Občianske združenie „Zubačka“ Tisovec

  Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky