SK (N)
 

Hodnotenie činnosti MDC za rok 2009

 

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ vykonalo v roku 2009 množstvo aktivít pre zveľadenie, doplnenie a rozšírenie svojich zbierok.
V oblasti údržby boli na rušňoch T 211.0823 a T 444.0060 vykonané periodické prehliadky, pričom na „Karkulke“ prebehla aj revízia vzduchojemov.
Počas roka 2009 pribudol do expozície vodárenstva vodárenský parný kotol, ktorý bol zreštaurovaný silami MDC v priebehu letných mesiacov. V prvej polovici roka sa nám taktiež podarilo skompletizovať zauhľovací výťah Teudloff - na svoje miesto sme vrátili strojovňu výťahu, založili sme laná vedúce ku klietkam a pripevnili sme ku konštrukcii pôvodný rebrík pre prístup k vrchným kladkám. Okrem toho sme doplnili predzvestné upozorňovadlo k mechanickej predzvesti, ktorá sa nachádza na vajnorskom konci areálu. V lete 2009 sme rozpracovali renováciu parného rušňa 310.507, ktorý by mal nahradiť obdobný parný rušeň na pomníku pri starom rušňovom depe Bratislava východ. K dnešnému dňu sa podarilo očistiť a natrieť kotol, vyviazané dvojkolia, vodné vane, búdku rušňovodiča a väčšinu menších dielov (piesočník, časti rozvodu a pojazdu a pod.). Rozpracované je oplechovanie kotla a čistenie a natieranie rámu.
Koncom minulého roka sa nám podarilo do zbierok získať staničné reléové zabezpečovacie zariadenie zo stanice Kysak. Poďakovanie patrí firme Kumat spol. s r. o., ktorá ho sponzorsky v Kysaku demontovala a previezla do Bratislavy. Významným krokom v rozširovaní kolekcie historických vozidiel bolo podpísanie zmluvy na prenájom elektrickej motorovej jednotky EMU 89.003, pričom po ukončení nájomnej zmluvy bude jednotka za symbolickú sumu odovzdaná do zbierok MDC.
Počas celého roka 2009 bola dopĺňaná knižnica MDC o ďalšie tituly, pričom bolo vypracované aj pokračovanie prehľadného katalógu knižničného fondu. Tento krok umožní ľahké zorientovanie sa návštevníkov pri prezenčnom štúdiu v knižnici.


Vodárenský parný kotol počas reštaurovania


Zložené zariadenie strojovne zauhľovacieho výťahu Teudloff


Kotol parného rušňa 310.507 v základnom nátere


Tatranské "Trojča" EMU 89.003, ktoré by malo zostať zachované pre budúce generácie







 Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

Vyhľadávanie



Prezentácia



Články



Sponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30



Aktuálne plagáty




Linky na iné stránky