SK (N)
 

Filmový materiál MDC

 

        V súčasnosti Múzejno dokumentačné centrum pracuje na spracovaní filmového materiálu získaného zo Strediska internátnej prípravy Strečno a Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava. Ide o 16 mm inštruktážne filmy slúžiace pre vzdelávanie zamestnancov železníc. Najviac sú zastúpené filmy pojednávajúce o záležitostiach BOZP, o vykonávaní rôznych úkonov dopravnej a prepravnej prevádzky (napr. úplná skúška brzdy a pod.), o opravách a údržbe vozidiel a iných zariadení železníc a pod. Filmy boli spísané, postupne sú zatriedené do kategórií a budú uložené na vhodné miesto v rámci možností MDC. Snahy sú, aby boli filmy postupne zdigitalizované. Doteraz bolo spísaných vyše 650 inštruktážnych filmov. Medzi nimi aj jeden diel vzácneho filmu Parní lokomotiva.


Inštruktážne filmy počas spracovávania

Takisto boli získané aj inštruktážne diapozitívy z daných školiacich stredísk. Z tých bolo zatiaľ spracovaných čosi okolo 250, ostatné budú nasledovať v najbližšom období.


Spracované diapozitívy zo SIP Strečno

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky