SK (N)
 

Ďalšie zachránené vozidlá

 

V Liptovskom Mikuláši sa nachádza niekoľko železničných vlečiek a jednu z nich vlastnila aj spoločnosť GeLiMa, a.s. Vlečka bola veľmi málo využívaná a spoločnosť plánovala ukončiť jej prevádzku a zlikvidovať ju. Na vlečke však bol odstavený starý dvojnápravový cisternový vozeň. Preto sa spoločnosť GeLiMa, a.s. obrátila na Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ (MDC) s ponukou na odpredaj tohto vozňa. Keďže MDC nemá vyčlenené prostriedky na nákup historických vozidiel a predmetov, pomohli túto situáciu vyriešiť Ing. Jiří Kubáček, CSc. a Klub železničnej nostalgie Bratislava východ. Rozhodli sa spoločne vozeň sponzorsky odkúpiť pre zbierky MDC a zachovať ho tak pre budúce generácie.

Spomínaný vozeň bol vyrobený v roku 1900 vagónkou v Budapešti a Košicko-bohumínska železnica mu pridelila číslo 502 012. Používal sa predovšetkým na prepravu liehu. Neskôr mu bolo pridelené označenie R 554 060, s ktorým ho prevádzkovala Štarkovská rafinéria liehu z Liptovského Svätého Mikuláša. Tá bola dávnym predchodcom spoločnosti GeLiMa, a.s.
Vozeň bol zo spomínanej vlečky odvezený 6. októbra do Vrútok a následne 7. októbra 2011 z Vrútok do Bratislavy. 
Spolu s ním bol do Bratislavy privezený aj ďalší zaujímavý vozeň, aj keď podstatne mladší – vozeň nazývaný Dumpcar pochádzajúci z polovice 50. rokov 20. storočia. Ten bol vyrobený pre potreby Ostravsko – karvinského revíru – Baňa generál Jeremenko, kde slúžil napríklad na odvoz hlušiny. Neskôr bol odpredaný k Československým dráham, kde sa používal v traťovom hospodárstve pri opravách a obnovách tratí na prepravu sypkého materiálu, najmä odpadu zo strojných čističiek a štrku. V prevádzke sa používal až do začiatku 90. rokov 20. storočia, následne bol odstavený.

Obidva zachránené vozne budú uložené v depozitári MDC až do doby, kým sa nenájdu prostriedky na ich opravu a sprevádzkovanie.

 
Cisternový vozeň odstavený na vlečke spoločnosti GeLiMa, a.s.


Posledné prípravy 111-ročného vozňa pred odvozom


Posledná obsluha vlečky - posledné koľajové vozidlá na vlečke


Zachrániť sa podarilo aj tento bočne výsypný vozeň nazývaný tiež Dumpcar


Pobyt v stanici Nové Mesto nad Váhom počas prepravy do Bratislavy Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky