SK (N)
 

150 rokov trate Zvolen - Vrútky

 

Uhorská severná železnica, ktorá mala zabezpečiť dostatok uhlia zo salgótarjánskeho revíru pre potreby uhorského priemyslu a zároveň sprístupniť stredoslovenskú banskú oblasť s možnosťou napojenia na Košicko-bohumínsku železnicu, hlásila v júni 1871 "hotovo" na úseku Salgótarján – Fiľakovo – Lučenec – Zvolen a v rovnakom čase čase vrcholili práce aj na úseku zo Zvolena cez Kremnicu do Vrútok. Náročná stavba bola dokončená 12. augusta 1872 a v najbližších dňoch sa dožíva významného jubilea - 150 rokov od začatia prevádzky.

Pri tejto príležitosti sa rozhodli Železnice Slovenskej republiky, Železničné múzeum Slovenskej republiky, Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. usporiadať 20. augusta 2022 podujatie, ktoré širokej verejnosti pripomenie nielen výročie významného železničného spojenia, ale najmä železničnú históriu prostredníctvom historických železničných vozidiel. Súčasťou osláv budú jazdy historických parných vlakov a výstava historických železničných vozidiel. Podujatie podporuje Banskobystrický samosprávny kraj a jeho Krajská organizácia cestovného ruchu.

Prvou atrakciou osláv bude parný vlak na trati Vrútky - Zvolen nákl. st., ťahaný parným rušňom 486.007 "Zelený Anton" podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Vrútky   8:15
Martin 8:24 8:25
Turčianske Teplice 8:50 8:53
Horná Štubňa 9:03 9:06
Kremnica 9:36 9:39
Zvolen osobná stanica 10:21 10:25
Zvolen nákladná stanica 10:30  

Ťahanie požiarneho vlaku za parným vlakom bude mať na starosti historický motorový rušeň T 679.1168 "Sergej".

 

Druhý popoľudňajší parný vlak na jubilujúcej trati Zvolen - Vrútky a späť odvezú parné rušne 475.196 "Šľachtičná" a 556.036 "Štoker" podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Zvolen nákladná stanica   12:10
Zvolen osobná stanica 12:15 12:20
Kremnica 13:10 13:13
Horná Štubňa 13:50 14:18
Turčianske Teplice 14:28 14:31
Mertin 14:57 15:00
Vrútky 15:10 16:30
Martin 16:39 16:42
Turčianske Teplice 17:07 17:10
Horná Štubňa 17:20 17:23
Kremnica 17:53 17:56
Zvolen osobná stanica 18:38 18:45
Zvolen nákladná stanica 18:50  

Ťahanie požiarneho vlaku za parným vlakom bude mať na starosti historický motorový rušeň T 678.0012 prezývaný "Pomaranč" alebo aj "Cénula".

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

9:00 - 19:00 výstava historických železničných vozidiel v rušňovom depe Zvolen

vystavné vozidlá:
parné rušne 354.1178, 422.0108, 475.196, 486.007, 556.036, 556.039
motorové rušne BN 60, T 212.0631, T 466.0253, T 478.2011, T 478.3109, T 678.0012, T 679.1168
motorový vozeň M 131.1053 s prívesným vozňom BDlm 6-2083, v ktorom bude možnosť občerstviť sa
elektrický rušeň S 458.007

Skladba vozdiel na výstave sa bude meniť v závislosti od jázd mimoriadnych vlakov a môže byť doplnená aj o ďalšie zaujímavé historické vozidlá.

Prístup na výstavu vozidiel:
- z Lučeneckej cesty po Môťovskej ceste okolo ŽOS Zvolen
- z mesta od ulice Janka Jesenského lávkou ponad koľaje železničnej stanice Zvolen nákladná stanica

Všetkým cestujúcim v mimoriadnych vlakoch,ktorí majú záujem navštíviť výstavu odporúčame z vlaku vystúpiť na stanici Zvolen nákladná stanica.

Vstup na výstavu bude bezplatný.

 

Cestovné mimoriadnych vlakoch:  

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 7 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 3 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO

Cestovné lístky sa budú dať zakúpiť len pri nástupe do mimoriadneho vlaku alebo počas jazdy v mimoriadnom vlaku. Rezervácia vopred nebude možná.

Pre zisk bezplatného cestovného pre osoby ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP.

Deti do 6 rokov môžu vo vlakoch cestovať iba v sprievode dospelej osoby.

Cestovný lístok je len jednosmerný, tzn. pre každý smer si bude potrebné zakúpiť zvlášť cestovný lístok. Napríklad, ak bude cestujúci chcieť ísť mimoriadnym vlakom na trase Zvolen - Vrútky a späť, musí si kúpiť jeden lístok pre smer Zvolen - Vrútky a jeden pre smer Vrútky - Zvolen.

Cena je rovnaká pre akúkoľvek prejdenú vzdialenosť rovnaká, tzn. cestujúci zaplatí vyššie uvedené cestovné či pôjde v celom úseku Zvolen - Vrútky alebo späť, alebo prejde len časť úseku.

V každom vlaku budú mať možnosť cestujúci získať vo forme doplatku k cestovnému vo výške 2 € ako darček leporelo s historickými parnými rušňami ŽSR.

 


Na cestovné sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy.

Kapacita parných vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity nebude možné pristúpiť do vlaku.

Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok!

Zmena zloženia súprav mimoriadnych vlakov z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená!

Účasť na podujatí len na vlastnú zodpovednosť!


Cestujúci vo všetkých mimoriadnych vlakoch sú povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR!

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 







 Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

Vyhľadávanie



Prezentácia



Články



Sponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4



Aktuálne plagáty




Linky na iné stránky