SK (N)
 

Články

 

Medzinárodná konferencia IRHA v Bratislave

IRHA je skratka pre International Railway History Association (Medzinárodná asociácia pre železničnú históriu). Inštitúcia sídliaca v Paríži vznikla roku 2002 spoločnou iniciatívou univerzít, vedeckých spoločností, železničných múzeí, kultúrnych inštitúcií a osobností, pôsobiacich v oblasti skúmania železničnej histórie a ochrany železničného kultúrneho dedičstva.

 
08.02.2009
 

Zasadanie Komisie pre tvorbu a kategorizáciu zbierok MDC

Dňa 18. decembra 2008 zasadala Komisia na tvorbu a kategorizáciu zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ. Dňa 18. decembra 2008 zasadala Komisia na tvorbu a kategorizáciu zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ.

 
09.01.2009
 

Predmety zabezpečovacej techniky získané v roku 2008

V roku 2008 bolo do zbierok MDC získaných niekoľko rozmerných predmetov z oblasti zabezpečovacej techniky. Prvými prírastkami boli mechanické návestidlá zo žst. Nové Košariská: dvojramenné vchodové návestidlo, jednoramenné odchodové návestidlo, predzvesť s kruhovým terčom a stavadlový kozlík.

 
07.01.2009
 

Oprava vzduchových kanálov v trubkárni

V decembri 2008 bola uskutočnená oprava vzduchových podzemných kanálov v objekte tzv. trubkárne, kde sa spracuvávajú kotlové rúry na parné rušne. Vzduch je týmito kanálmi privádzaný z dúchadla do dvoch koksových vyhní, ktoré plameňom rozžeravujú konce rúr pred ich zužovaním, resp. rozširovaním (jedna vyhňa je pri zužovačke rúr, druhá pri rozširovaške).

 
07.01.2009
 

Oprava zauhľovacieho žeriavu Teudloff

V priestoroch Múzejno-dokumentačného centra v starom depe Bratislava východ naďalej pokračuje detailná oprava dvojkomorového zauhľovacieho žeriavu Teudloff.

 
22.12.2008
 

Filmový materiál MDC

V súčasnosti Múzejno dokumentačné centrum pracuje na spracovaní filmového materiálu získaného zo Strediska internátnej prípravy Strečno a Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava.

 
21.12.2008
 

Údržba rušňov MDC

Počas jesene pracovníci Múzejno-dokumentačného centra vykonali na rušňoch T 211.0823 a T 444.0060 údržbu a prípravu na zimné obdobie. Na T 211.0823 bol opravený radič na prevodovke a takisto bola opravená aj spojka. Takáto oprava bola na rušni urobená po viac ako 20 rokoch muzeálnej prevádzky.

 
21.12.2008
 

Košický archív

V priebehu mesiaca november bol do študijného depozitára v starom depe Bratislava východ presunutý archív Oblastného riaditeľstva ŽSR v Košiciach, tzv. Košický archív.

 
21.12.2008
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky