SK (N)
 

Hronská Dúbrava - Stará Kremnička, km 232,5 - stráž. dom (hradlo Upieca). Šikmý pohľ. zo strany koľaje od Hron. Dúbravy. Mech. návestidlo, parný rušeň 475.196. Foto: P. Kukučík, 18.7.1992. 177 x 126, 18.7.1992

 

Evidenčné číslo: 9165

Hronská Dúbrava - Stará Kremnička, km 232,5 - stráž. dom (hradlo Upieca). Šikmý pohľ. zo strany koľaje od Hron. Dúbravy. Mech. návestidlo, parný rušeň 475.196. Foto: P. Kukučík, 18.7.1992. 177 x 126, 18.7.1992


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky