SK (N)
 

Skupina mužov v rovnošatách i pracovnom pred parným rušňom 414.0. Foto: zrejme Karel Šponar, druhá polovica 30. rokov 20. stor., okolie Přerova. 80 x 45

 

Evidenčné číslo: 7046

Skupina mužov v rovnošatách i pracovnom pred parným rušňom 414.0. Foto: zrejme Karel Šponar, druhá polovica 30. rokov 20. stor., okolie Přerova. 80 x 45


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky