SK (N)
 

Ruskov - koľajisko počas výstavby ŠRT. Pohľad v osi novej nepodbitej koľaje, na nej vzadu T 458.5. Vľavo priečelie výpravnej budovy, vedľa P V3S. Vpravo staré koľajisko s mech. náv., s trolejmi. Robotníci, civilisti. Foto: Anon, cca 1965. 180 x 229

 

Evidenčné číslo: 8320

Ruskov - koľajisko počas výstavby ŠRT. Pohľad v osi novej nepodbitej koľaje, na nej vzadu T 458.5. Vľavo priečelie výpravnej budovy, vedľa P V3S. Vpravo staré koľajisko s mech. náv., s trolejmi. Robotníci, civilisti. Foto: Anon, cca 1965. 180 x 229


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky