SK (N)
 

Návestidlo svetelné zriaďovacie ESP

 

Svetelné zriaďovacie návestidlo typ ESP (r.v. 50. roky 20. storočia, výrobca Elektrosignal Praha) je predstaviteľom svetelného zriaďovacieho návestidla československej výroby z obdobia po 2. sv. vojne využívajúceho systém asferickej šošovky. Prvé svetelné návestidlá sa však na území bývalého Československa objavili v medzivojnovom období, ČSD ich zaviedli v roku 1926. Ich zavádzanie sledovalo zvýšenie spoľahlivosti a účinnosti návestenia a odstránenie namáhavého ovládania mechanických návestidiel. Hromadne sa v Československu začali svetelné návestidlá používať až po 2. sv. vojne. Návestidlá typu ESP sa zavádzali len v období 50. rokov 20. storočia, a to v súvislosti s inštalovaním staničného zabezpečovacieho zariadenia československej výroby, najmä elektrodynamického SZZ. Ich montovanie sa ukončilo na konci 50. rokov, kedy sa začali hromadne používať návestidlá vzoru SSSR. Návestidlo má stožiar z valcovanej ocele profilu I, používali sa však aj stožiare zvárané z Mannesmannových rúr. Na vrchu je umiestnená oválna plechová návestná doska s dvomi otvormi pre návestné svetlá. Svetlo je umiestnené v liatinovom puzdre, ktoré je pripevnené zozadu návestnej dosky pomocou 4 nastavovacích skrutiek, vďaka čomu je možné svetlá mierne natáčať. Optický systém tvorí plná asferická šošovka tvaru elipsoidu s priemerom 150 mm. Farbu vyžarovaného svetla udáva farebná clonka umiestnená medzi šošovkou a žiarovkou. Svetlá návestidiel boli navrhnuté pre žiarovky 12 V, 35 W. Tie sú vzdialené 30 mm od zadnej steny šošovky a sú umiestnené v objímke tak, aby boli v ohnisku šošovky. Každé svetlo návestidla má svoje plechové tienidlo. Návestidlo bolo určené na napájanie zo siete 220 V, napätie pre žiarovky sa upravuje v malom transformátore umiestnenom na spodnej časti stožiara návestidla. Vnútro svetla je natreté tmavou farbou, aby sa zamedzila falošná návesť, vzniknutá odrazom cudzieho svetla od pozadia puzdra. Predmetné zriaďovacie návestidlo bolo získané v prvej polovici 90. rokov 20. storočia počas rekonštrukcií na trati Vrútky – Kremnica – Hronská Dúbrava. V súčasnosti je zreštaurované návestidlo umiestnené v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky