SK (N)
 

Čistička štrku strojová DELČ 800 č. 26

 

Evidenčné číslo: 2010/00003

Strojná dieselelektrická čistička DELČ 800 č. 26 (MTH Praha, závod Hradec Králové, r.výr. 1984, výr. č. 26) je traťový stroj slúžiaci na plnoprofilové čistenie štrkového lôžka pri súvislom prepracovaní, opravách a obnovách koľají. Reprezentuje typ, ktorý mal v 70. a 80. rokoch 20 stor. nahradiť slabé a prevádzkovým nárokom nepostačujúce čističky SČ 100, SČ 200 a SČP 200. Vysoký čistiaci výkon mal byť dosiahnutý použitím rotačných sít, pracujúcich na odstredivom princípe. Oproti predchádzajúcim strojom domácej výroby bolo prvý krát použité aj zdvíhacie a smerovacie zariadenie. Výroba prototypu v Hradci Králové bola ukončená koncom roka 1974 a v roku 1975 prebehli na stroji skúšky. Následne bola vyrobená overovacia séria. Spolu bolo do roku 1988 vyrobených 38 strojov, z ktorých 4 boli dodané do NDR a ostatných 34 bolo rozdelených medzi československé traťové strojové stanice, pričom jeden stroj bol upravený na rozchod 1520 mm. V praxi sa však čistenie pomocou rotačného sita moc neosvedčilo, najmä pri mokrom a silne zabahnenom lôžku nebolo možné dosiahnuť požadované výsledky. Posledné bežné nasadenie čističiek DELČ 800 sa datuje na prelom 20. a 21. storočia. Z konštrukčného hľadiska je čistička DELČ 800 štvornápravové koľajové vozidlo s vlastným pohonom pojazdu. Základ stroja tvorí rám mostovej konštrukcie v strednej časti vyklenutý. Na obidvoch koncoch je jazdná kabína s strojovňou, pričom v každej sa nachádza dieselelektrický agregát tvorený 12 valcovým vzduchom chladeným motorom Tatra 930.42 s výkonom 206 kW (prípadne Tatra 930.53 s výkonom 265 kW) a hlavným generátorom. Hlavný rám spočíva pomocou plochých torní bez klzníc na dvoch dvojnápravových kývačkových podvozkoch. Tie sú rovnakej konštrukcie ako pri rušňoch radu T458.1 (dnes rad 721). Každá náprava v podvozku má svoj vlastný tlapový trakčný motor TE 022 s výkonom 43 kW, ktorý cez dvojstupňovú prevodovku poháňa nápravu v prepravnom alebo pracovnom režime. V strednej vyklenutej časti rámu sa nachádzajú pracovná kabína, ťažiace ústrojenstvo poháňané prostredníctvom prevodovky dvomi elektromotormi 100 kW, vibračná násypka, čistiace ústrojenstvo - triedič, rozprestieracie ústrojenstvo, šikmý a otočný dopravník s presypkou, kryt koľajníc s pluhom, zdvíhacie zariadenie a hydraulický agregát. Čistička vybavená priebežnou, priamočinnou a ručnou brzdou. Maximálna rýchlosť vlastnou silou je 70 kmh-1, vo vlaku 80 kmh-1, pracovná rýchlosť je 50 – 500 mh-1. Predmetná strojná čistička DELČ 800 č. 26 bola vyrobená ako stá čistička z MTH pre ČSD. Jej cena bola stanovená na 3 602 000,- Kčs. Technicko-bezpečnostnú skúšku vykonala 28. marca 1985 na vlečke elektrárne Opatovice, pričom bola dosiahnutá rýchlosť 75 kmh-1. Dodaná bola k TSS Bratislava. Posledným vlastníkom bola Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. Vďaka pochopeniu a podpore jej predstaviteľov sa podarilo stroj získať do zbierok MDC v prvých mesiacoch roku 2010. V súčasnosti sa nachádza v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky