SK (N)
 

Drezina motorová Tatra/STW

 

V celom 19. a i v prvej polovici 20. storočia, kedy železnica bola prakticky jediným pozemným dopravným systémom, kedy železničná trať bola v určitej oblasti často jedinou existujúcou komunikáciou a kedy na šírej trati malo svoje pracovisko ešte významné množstvo železničných zamestnancov, existovala pomerne častá potreba služobnej dopravy jednotlivcov alebo malého počtu osôb medzi stanicami a pracoviskami na šírej trati (napr. inšpekčné jazdy traťmajstrov, kontrolné cesty úradníkov na rozostavaných tratiach, pri mimoriadnostiach apod.). Pre tieto účely boli už od vzniku železníc stavané ľahké koľajové vozidlá, spočiatku poháňané ľudskou silou, od začiatku 20. stor. aj so spaľovacím motorom. Ich spoločným menovateľom bola možnosť odstrániť ich prakticky kdekoľvek silami obsluhy z trate a uvoľniť ju tak pre vlakovú dopravu. V snahe vyriešiť na úrovni doby problém jednoduchej a lacnej služobnej prepravy osôb na železničnej sieti ČSD vyhlásilo Ministerstvo železníc roku 1924 súťaž na vhodné motorové vozidlo. Pre tento účel vyrobila v tom istom roku firma Tatra Kopřivnice motorovú drezinu Tatra T 15, odvodenú od vtedy vyrábaného automobilu Tatra T 11. Tieto dreziny sa potom vyrábali v postupne modifikovanej podobe až do roku 1938 (od roku 1932 s motorom T 30 ako typ T 15/30). Po krátkej prestávke vznikla roku 1944 prvá konštrukcia dreziny typu T 15/52, charakteristickej zástavbou väčšieho motora T 52 (1910 ccm, 30 k). Po druhej svetovej vojne pokračovala v rokoch 1947 – 1952 ich výroba pre ČSD s rovnakým typovým označením, avšak modernejším tvarom masky s lamelami, prevzatej z automobilu T 57 B. Vozidlá z tejto dodávky mali uzatvorené štvorsedadlové alebo šesťsedadlové karosérie. Boli označované tabuľkou s písmenami Dm s číslom 4 v prípade štvormiestnych karosérií (resp. 6 v prípade šesťmiestnych karosérií), potom za pomlčkou nasledovalo posledné dvojčíslo roku výroby (napr. 47 = 1947) a trojmiestne inventárne číslo (poradie dodávky v danom roku). Drezín T 15/52 bolo vyrobených v období 1944 – 1952 dovedna celkom 70 kusov. Keďže sa ďalšie dreziny pre ČSD objednávali až koncom 60. rokov 20. storočia a mnohé dreziny používané v prevádzke už dosluhovali najmä kvôli zlému stavu karosérie, pristúpilo sa k rekonštrukciám stávajúcich drezín. Rekonštrukcie spočívali v náhrade pôvodných karosérií novými, najmä z vozidiel Wartburg a Škoda 1202 STW, ojedinele sa používali aj karosérie iných automobilov. Prestavby vykonávali predovšetkým Traťové výrobné dielne, najmä v Plzni - Koterově a v Trnave.
Predmetná drezina vznikla prestavbou štvormiestnej dreziny Tatra Dm 4-47049 dosadením karosérie automobilu Škoda 1202 STW, pričom ostatné konštrukčné celky zostali zachované. Nová karoséria je teda upevnená na rám z valcovaných profilov prierezu U. Ten spočíva prostredníctvom dvoch poloeliptických pier a liatinových ložiskových domkov s dvojradovými valivými naklápacími ložiskami na dvoch tuhých nápravách. Drezinu poháňa plochý štvorvalcový vzduchom chladený motor objemu 1910 ccm s výkonom 30 k prostredníctvom dvojstupňovej prevodovky s vnútornou reverzáciou a kardanového hriadeľa. Prestavbu vykonali pravdepodobne TVD Trnava. Drezina bola do zbierok MDC získaná v 10.2.1989 od Traťovej dištancie Trenčín. V rokoch 2006 - 2008 bola zreštaurovaná do prevádzkyschopného stavu s použitím dielov z druhej obdobnej dreziny. V súčasnosti je súčasťou expozície Železničného múzea Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky