SK (N)
 

Drezína motorová Warszawa

 

V celom 19. a i v prvej polovici 20. storočia, kedy železnica bola prakticky jediným pozemným dopravným systémom, kedy železničná trať bola v určitej oblasti často jedinou existujúcou komunikáciou a kedy na šírej trati malo svoje pracovisko ešte významné množstvo železničných zamestnancov, existovala pomerne častá potreba služobnej dopravy jednotlivcov alebo malého počtu osôb medzi stanicami a pracoviskami na šírej trati (napr. inšpekčné jazdy traťmajstrov, kontrolné cesty úradníkov na rozostavaných tratiach, pri mimoriadnostiach apod.). Pre tieto účely boli už od vzniku železníc stavané ľahké koľajové vozidlá, spočiatku poháňané svalovou silou, od začiatku 20. stor. aj so spaľovacím motorom. Ich spoločným menovateľom bola možnosť odstrániť ich prakticky kdekoľvek silami obsluhy z trate a uvoľniť ju tak pre vlakovú dopravu. ČSD pre účel jednoduchej a lacnej služobnej prepravy osôb na železničnej sieti ČSD obstarávali v rokoch 1924 - 1952 najmä u firmy Tatra Kopřivnice motorové osobné drezíny na báze vtedy produkovaných osobných automobilov Tatra. Koncom 60. rokov 20. stor. boli však tieto motorové drezíny už v pomerne zlom stave a ich sporadické prestavby (montáž karosérií Škoda STW alebo Wartburg) sa ukázali ako pomerne pracné. Keďže však potreba tejto kategórie koľajových vozidiel bola ešte i v tomto čase pomerne akútna, našlo sa riešenie v podobe nákupu robustných automobilov Warszawa 223, vyrábaných polskou automobilkou FSO (Fabryka samochodów osobowych) vo Varšave. Konštrukcia vychádzala zo sovietskeho automobilu GAZ Pobieda. Úpravu automobilu na železničné účely vykonal varšavský podnik PHZP Kolmex. Spočívala v odstránení zbiehavosti prednej nápravy, vo fixovaní spojovacej tyče riadenia prednej nápravy jej pripevnením ku karosérii a v montáži otáčacieho zariadenia v ťažisku vozidla. Prvé dve vozidlá boli objednané roku 1968 a po úspešných skúškach bolo objednaných ďalších 14 vozidiel, z toho 4 s karosériou kombi, ostatné s karosériou sedan. Predmetná drezína DMV 73-014 (je možné, že v tomto označení ide o chybu, predpokladané správne označenie je Dmv 72-014) s karosériou sedan bola vyrobená pravdepodobne v roku 1971 a do prevádzky ČSD bola zaradená počas roku 1972.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky