SK (N)
 

Drezína motorová Dlm 4-49090

 

V celom 19. a i v prvej polovici 20. storočia, kedy železnica bola prakticky jediným pozemným dopravným systémom, kedy železničná trať bola v určitej oblasti často jedinou existujúcou komunikáciou a kedy na šírej trati malo svoje pracovisko ešte významné množstvo železničných zamestnancov, existovala pomerne častá potreba služobnej dopravy jednotlivcov alebo malého počtu osôb medzi stanicami a pracoviskami na šírej trati (napr. inšpekčné jazdy traťmajstrov, kontrolné cesty úradníkov na rozostavaných tratiach, pri mimoriadnostiach apod.). Pre tieto účely boli už od vzniku železníc stavané ľahké koľajové vozidlá, spočiatku poháňané svalovou silou, od začiatku 20. stor. aj so spaľovacím motorom. Prvé konštrukcie z druhej tretiny 19. stor. uplatňovali pohon pákami, vahadlami alebo rumpálom. Vynález článkovej reťaze v 80. rokoch 19.stor. stál na počiatku výroby velocipédových drezín, poháňaných bicyklovými šliapadlami. Ďalšou technickou novinkou v ich konštrukcii sa stali valivé ložiská, výrazne znižujúce ich jazdné odpory. Ich spoločným menovateľom bola možnosť odstrániť ich prakticky kdekoľvek silami obsluhy z trate a uvoľniť ju tak pre vlakovú dopravu. Po prvej svetovej vojne boli tieto drezíny modernizované zástavbou pomocných dvojtaktných vzduchom chladených motorov. V 40. rokoch 20. storočia už pôvodné velocipédové drezíny zo začiatku 20. storočia dosluhovali. Z toho dôvodu objednali protektorátne Česko-moravské dráhy BMB – ČMD u firmy Autoavia Praha koncom druhej svetovej vojny ľahké dvoj- a štvormiestne motorové drezíny s ľahkou kapotážou, poháňané monoblokovým motocyklovým dvojtaktným vzduchom chladeným motorom zdvihového objemu 249 ccm. Dodávka týchto drezín sa uskutočnila až v rokoch 1947 a 1948. ČSD ich označili ako Dlm-2 (dvojmiestne) a Dlm-4 (štvormiestne). Predmetný zbierkový predmet vyrobený v roku 1949 reprezentuje štvormiestny variant drezíny. Rám drezíny je zhotovený z elektricky zvarených oceľvých bezošvých trubiek. Rám je uložený prostredníctvom vinutých pružín na dvoch tuhých nápravách s odľahčenými kolesami, vylisovanými z oceľového plechu. Motor je umiestnený v prednej časti vozidla. Na vozidle je ľahká plechová karoséria. Strecha vozidla je – na rozdiel od pôvodnej ľahkej plátenej skladacej konštrukcie – plechová a nedemontovateľná. Na predmetnej drezíne chýba motor, reverzná prevodovka a predná náprava. Dojazdila u TO Louny.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky