SK (N)
 

Nákladné dvojnápravové kotlové vozne R SŽ (7 za sebou) na prepravu sirouhlíku podniku Dynamit Nobel. Pohľad predobočný. Telegrafné tyče, vľavo srdcovka výhybky, vzadu jazdec na koni. Foto. Anon., cca 1943. 120 x 88

 

Evidenčné číslo: 8449

Nákladné dvojnápravové kotlové vozne R SŽ (7 za sebou) na prepravu sirouhlíku podniku Dynamit Nobel. Pohľad predobočný. Telegrafné tyče, vľavo srdcovka výhybky, vzadu jazdec na koni. Foto. Anon., cca 1943. 120 x 88


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky