SK (N)
 

 

Evidenčné číslo: 8179

Motorový rušeň T 478.4054, vedľa vpravo mot. vozeň M 286.1007 v zast. Turč. Teplice. Pohľad predobočný. Zábradlie medzi koľajami, vpravo perón, vľavo sklonovník a obytné budovy. Foto: P. Kukučík, cca 1988. 240 x 180


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky