SK (N)
 

 

Evidenčné číslo: 8165

Motorové rušne T 466.2383 + T 466.2, vedľa elektrický rušeň E 469.3029 v žst. Praha Libeň. Pohľad predobočný. Trolej. brána. Návestidlo AŽD, osvetľ. stožiare. Vzadu komín. Anon., 13.5.1988. 131 x 90


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky