SK (N)
 

Kliešte na označovanie plômb

 

Predmetné kliešte boli vyrobené pravdepodobne v období 30. rokov 20. stor. v Nemecku pre Ríšske dráhy. Skladajú sa z dvoch ramien, uložených otočne v spoločnej čelusti. Na jednom z ramien je vložené pečatítko s negatívom názvu stanice (Nové Košariská ČSD), oproti tomuto pečatítku je na pevnej čelusti umiestnený reliéf s prestaviteľným negatívom aktuálneho dátumu (mesiac a deň). Stlačením pečatítka oproti čelusti sa na olovku, vloženom medzi čelusť a rameno, vyrazí z jednej strany názov pečatiacej stanice a z druhej nastavený deň a mesiac pečatenia. Silné pritlačenie ramena s pečatítkom k čelusti zabezpečuje druhé otočné rameno, ktoré je pre tento účel vybavené vačkou, pôsobiacou na rameno s pečatítkom. Vrátenie klieští po pečatení do otvorenej polohy zabezpečuje vratná pružina. Na čelusti sú z jednej strany vyrazené písmená D.R.G.M. (pravdepodobne skratka z Deutsche Reichsbangesellschaft Muster = Vzor Spoločnosti nemeckých ríšskych dráh), z druhej písmená MAKO OFFENBACH-M a číslo 11864. Na vnútornej strane ramena s pečatítkom je nápis HBD Süd 86. Na obidvoch ramenách je okrem toho vyrazené číslo 44. Plombovacie kliešte tohto typu používali železničné správy predovšetkým pre označovanie olovienok, umiestňovaných na dverách alebo i ostatných otvárateľných miestach uzatvorených nákladných vozňov a slúžiacich na kontrolu, či nedošlo počas prepravy vozňa od odosielateľa k príjemcovi k jeho nekontrolovateľnému otvoreniu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky