SK (N)
 

Zariadnie na úpravu dilatačných špár hydraulické, typ RN-01

 

Hydraulický prístroj na úpravu dilatácie RN-01 (r. v. 1966, výrobca Taškentskij zavod „Kompressor“ ZSSR, výr. č. 1950) je prenosné zariadenie na zväčšovanie dilatačnej špáry v styku dvoch koľajnicových pásov. Používalo sa od 60. rokov 20. storočia a postupne nahrádzalo menej účinné mechanické zariadenia. Pozostáva z dvoch telies vybavených zospodu klinovými čeľusťami pre uchytenie hláv koľajníc, z dvoch tlakových valcov s piestami a ručným hydraulickým plunžrovým čerpadlom, ktoré sa nachádza v olejovej nádrži. Tlakový olej sa z čerpadla vedie spojovacím potrubím do hydraulických valcov. Čerpadlá sa uvádzajú do činnosti kyvným pohybom rukoväte nasadenej na hriadeli dvojramennej páky čerpadla. Tento hydraulický je chránený poistným ventilom proti preťaženiu. Olej sa dopĺňa otvorom v nádrži, v ktorom je filter. Telesá zariadenia, ktoré sú medzi sebou spojené vratnými pružinami, sa vracajú do východzej polohy po rozovretí styku vypustením tlakového oleja rozperných valcov. K telesám prístroja sú privarené konzoly, na ktorých je mechanizmus pre zdvíhanie zariadenia na pojazdové kladky určené na presun prístroja po koľajnici a držadlá s ovládacím mechanizmom klinových čelustí. Na držadlách, ktorých konce zapadajú do výrezu rozperných čeľustí sú upevnené poistky, ktoré zaisťujú kliny a kladky v transportnej polohe. Po uvoľnení poistiek sa držadlá prístroja roztvoria, prístroj sa spustí na koľajnice a klinové čeluste sa uchytia o hlavy koľajníc. Spätný ventil namontovaný na telese čerpadla má dve polohy a je ovládaný samostatnou rukoväťou. Pri otočení rukoväti do zvislej polohy preteká olej do rozperného valca, pri vodorovnej polohe sa vypustí tlakový olej z hydraulického obvodu roztváracieho mechanizmu. Mechanizmus vyvíja pri tlaku na rukoväť 180 N maximálnu roztváraciu silu 250 kN. V hydraulickom okruhu je maximálny tlak 40 MPa. Olejovú náplň tvorí 1,7 kg hydraulického oleja. Hmotnosť celého zariadenia je 78 kg. Predmetné zariadenie bolo do zbierok MDC získané 9.12.1991 od Traťovej dištancie Nové Zámky.V súčasnosti je umiestnené v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky