SK (N)
 

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne v osi spojovacej koľaje k vodárni. Na nej tender 930.0, vedľa prikrytá 331.0. Vpravo skriňa Zlb, vzadu veža vodárne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

 

Evidenčné číslo: 7781

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne v osi spojovacej koľaje k vodárni. Na nej tender 930.0, vedľa prikrytá 331.0. Vpravo skriňa Zlb, vzadu veža vodárne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky