SK (N)
 

Bratisl.-nábr. Dunaja pri zimn. prístave. Pohľ. proti prúdu na skupinu póz. ľudí v civile pri kopách ľadu. Vľ. Dunaj, vpr. hrádza zimn. prístavu. Vzadu portál. žeriav, most a hrad. Text: Jarné ľadovce v marci 1947. Anon., 3.1947. 83 x 53

 

Evidenčné číslo: 7693

Bratisl.-nábr. Dunaja pri zimn. prístave. Pohľ. proti prúdu na skupinu póz. ľudí v civile pri kopách ľadu. Vľ. Dunaj, vpr. hrádza zimn. prístavu. Vzadu portál. žeriav, most a hrad. Text: Jarné ľadovce v marci 1947. Anon., 3.1947. 83 x 53


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky