SK (N)
 

Návestidlo svetelné vyčkávacie

 

Vyčkávacie návestidlo je predstaviteľom prvých takýchto návestidiel používaných u ČSD. Vyčkávacie návestidlá boli prevzaté v prvej polovici 40. rokov 20. storočia pravdepodobne od DR. V Nemecku boli zavedené v medzivojnovom období. Z Nemecka prevzaté vyčkávacie návestidlá mali návestný terč tvaru písmena W (z nemeckého warten – čakať), neskôr sa začali používať návestné terče v tvare písmena V. Návestidlo tvorí stožiar z valcovanej ocele profilu I. Na vrchu stožiara je pevne pripevnený plechový návestný terč a lampa osvetľujúca terč za tmy. Na obidvoch stranách vrchu terča a pod terčom boli umiestnené tri svetlá. Svetlá tvorí plechová schránka s trojuholníkovým prierezom, v ktorom je v objímke žiarovka a upevnená šošovka. Takto usporiadaným návestidlom sa dávali návesť „Vyčkajte rozkaz na posun“ (písmeno W, resp. za tmy osvetlené lampou) a návesť „Posunujte“ (rozsvietené tri svetlá – v oboch horných rohoch písmena a v strede pod písmenom). Návestidlá sa používali tam, kde boli skupinové zriaďovacie návestidlá, alebo skupinové odchodové návestidlá (tam, kde neboli zriaďovacie návestidlá vôbec) postavené za námedzníkom. Ďalej návestidlá nevybavené pre návesť „Posunujte“ označujú miesta, na ktorom musia rušne zastaviť a počkať na ďalšie rozkazy. Návestidlá sa používali aj spolu s uzáverou koľaje. Predmetné návestidlo pre zbierky MDC získané 6.12.1990. Pôvodne slúžilo v žst. Vrútky. V súčasnosti je umiestnené v expozícii Výhrevne Vrútky.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky