SK (N)
 

Lampa mechanického návestidla s reflektorom petrolejová

 

Petrolejová lampa mechanického návestidla s reflektorom reprezentuje obvyklý typ lampáša pre osvetľovanie mechanických návestidiel všetkých druhov počas druhej polovice 20. stor. Tento typ lampáša nahradil staršie lampáše sústavy Wendler, oproti ktorým poskytoval výhodu jasnejšieho svetla, vďaka použitiu stupňovitej šošovky, koncentrujúcej svetelný výkon petrolejového kahanca do smeru prichádzajúceho vlaku. Na rozdiel od starších lampášov tvorí základ telesa lampy vodorovný valec, v osi ktorého je situovaný plameň kahanca. Z prednej časti ho uzatvárajú dvierka so stupňovitou šošovkou, v pevnej zadnej stene je umiestnený kontrolný otvor pre kontrolu horenia plameňa. Petrolejový kahanec so zásobníkom na 0,752 l petroleja je umiestnený v podstave lampáša, ktorá má kuželovitý, dospodu sa rozširujúci tvar. Pre odvod spalín slúži komín tvaru zvislého valca s odstupňovaným priemerom. Na stožiare návestidiel sa lampy umiestňujú rovnako, ako staršie lampáše sústavy Wendler, t. j. prostredníctvom tzv. lampových výťahov, ktoré umožňujú pre potreby údržby a doplňovania petroleja lampy jednoducho sťahovať a vyťahovať. Vo výťahu sa lampáše vešajú na dva háky a proti rozhúpaniu sú zabezpečené tŕňom výťahu, zasúvaného do príslušného otvoru v spodnej časti lampáša.
Zbierkový predmet je umiestnený v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky