SK (N)
 

Návestidlo mechanické zriaďovacie

 

Návestidlo mechanické zriaďovacie (r. v. ?, výrobca ?) je predstaviteľom najrozšírenejšieho typu používaného na území Slovenska. Prvé mechanické zriaďovacie návestidlá sa na území Československa použili až po roku 1880, podľa článku Ludvíka Lososa: Dějiny návěstění a návěstidel, II. Dějiny návěstidel – dokončení, Železničář 5/1973, str. 83 však boli zavedené až na konci 80. rokov 19. storočia. Spočiatku sa používali kruhové terče so zvislou perforáciou, až neskôr sa začali používať terče štvorcového tvaru postavené na jednom vrchole. Niektoré dráhy používali ojedinele aj obdĺžnikový návestný terč. Zriaďovacie mechanické návestidlá sa umiestňovali v staniciach s vyšším podielom posunu pre ochranu vlakovej cesty. V niektorých staniciach kryli zaústenie vlečky do koľajiska stanice. Postupne boli nahrádzané svetelnými návestidlami, v súčasnosti sa vyskytujú na tratiach bývalých ČSD veľmi výnimočne. Návestidlo pozostáva zo stožiara, návestného terča, stavacieho ústrojenstva, výťahu návestnej lampy s clonkami a samotnej návestnej lampy. Stožiar je zváraný z Mannesmannových rúr, dlhý 6,9 m, pričom časť je v zemi. Na stožiari je vo výške 5,08 m nad temenom koľajnice návestný terč štvorcového tvaru s hranou 970 mm, postavený na jednom vrchole. Uložený je v ložisku na vrchu stožiara Pohyb sa na terč prenáša z drôtových tiahel prostredníctvom stavacieho ústrojenstva. To tvorí pákový mechanizmus s jedným valcovým a jedným kotúčovým závažím. Z pákového mechanizmu sa cez dve tiahla prenášal pohyb na samotný terč. Stavacie ústrojenstvo zabraňuje v prípade pretrhnutia ktoréhokoľvek drôtového tiahla k svojvoľnému prestaveniu návestného terča do polohy „Posun dovolený“. V základnej polohe „Posun zakázaný“ je terč zvislo, kolmo na os koľaje, pre ktorú platí; pri návesti „Posun dovolený“ je návestný terč vo vodorovnej polohe. V noci sú dávané návesti pomocou návestnej lampy, ktorá svieti cez príslušnú clonku. Návestná lampa je zavesená na výťahu, ktorým sa vyťahuje a spúšťa pri obsluhe cez kladku pomocou reťaze. Po dosiahnutí najvyššej polohy sa reťaz výťahu ukotvuje primitívnym zámkom o stožiar. Výťah je vedený dvomi zvislými tyčami, ktoré majú v dolnej časti pružiny Na výťahu je zavesený aj rám cloniek s modrým sklíčkom a bielym-mliečnym sklíčkom. Pohyb rámu cloniek je odvodený od pohybu návestného terča. Predmetné mechanické zriaďovacie návestidlo bolo do zbierok MDC získané v roku 2000 od STZT Zvolen. Pôvodne bolo umiestnené pri Opravovni vozňov Zvolen. V roku 2001 bolo zreštaurované firmou Stroj-mat Kamanová. V roku 2002 bolo umiestnené do expozície Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky