SK (N)
 

Vysielač strojný RFT

 

Strojový vysielač RFT je súčasťou ďalekopisného systému, slúžiaceho pre rýchlu dopravu písomných správ z vysielacej do prijímacej stance. Podstatou fungovania ďalekopisného systému je špecifický spôsob kódovania každého písmena, číslice, alebo iného znaku, zadaného stlačením príslušnej klávesy na ďalekopisnom prístroji vysielacej stanice (podobnom mechanickému písaciemu stroju) kombináciou piatich prúdových, resp. bezprúdových impulzov. Tieto impulzy sa vytvárajú zapínaním a vypínaním jednosmerného prúdu do spojovacieho vedenia, čas trvania každého impulzu je 20 ms. V prijímači sú ihneď opäť dekódované a premenené na pohyb typového zariadenia, ktoré v ďalekopisnom prístroji prijímacej stanice vytlačí vyslaný znak na papier. Železničná ďalekopisná sieť na Slovensku začala vznikať v polovici 40. rokov 20. stor. a do konca 60. rokov 20. stor. celkom vytlačila svojho predchodcu – telegrafné zariadenie Morse. Prevádzkovala sa až do prvých rokov 21. stor. Strojový vysielač v rámci tohto systému umožňoval vyslať správu, ktoré bola vopred pripravená na ručnom dierovači v podobe 17 mm širokej pergamenovej pásky (každý znak sa na páske prejavil kombináciou piatich otvorov, zodpovedajúcich piatim prúdovým impulzom, ktoré sú podstatou kódovania ďalekopisného zariadenia). Zariadenie umožnilo rýchle a bezproblémové odoslanie vyslanej správy, neobsadzujúce zbytočne dlho spojové vedenie. Pergamenový prúžok je v strojovom vysielači plynule posunovaný cez čítacie zariadenie, ktoré je tvorené piatimi páčkami. Páčky zapadajú do vydierovaných otvorov pergamenového prúžku a ovplyvňujú tak dotyky, ktoré vysielajú do spojovacieho vedenia impulzy – podobne ako vysielač ďalekopisnéhio prístroja. Z vopred pripraveného pergamenového prúžku možno správu vyslať i niekoľkokrát. Zariadenie je poháňané elektromotorom poháňaným striedavým prúdom z osvetľovacej siete. Prvé z predmetných zariadení postavila firma Gerätewerke Karl-Marx-Stadt RFT roku 1975 s výrobným číslom 121895/75, druhé postavila tá istá firma roku 1957 s výrobným číslom 14981.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky