SK (N)
 

Stroj písací RFT T 52-3 stránkový starší, č. 24296

 

Ďalekopisný prístroj RFT stránkový je súčasťou ďalekopisného systému, slúžiaceho pre rýchlu dopravu písomných správ z vysielacej do prijímacej stance. Podstatou fungovania ďalekopisného systému je špecifický spôsob kódovania každého písmena, číslice, alebo iného znaku, zadaného stlačením príslušnej klávesy na ďalekopisnom prístroji vysielacej stanice (podobnom mechanickému písaciemu stroju) kombináciou piatich prúdových, resp. bezprúdových impulzov. Tieto impulzy sa vytvárajú zapínaním a vypínaním jednosmerného prúdu do spojovacieho vedenia, čas trvania každého impulzu je 20 ms. V prijímači sú ihneď opäť dekódované a premenené na pohyb typového zariadenia, ktoré v ďalekopisnom prístroji prijímacej stanice vytlačí vyslaný znak na papier. Železničná ďalekopisná sieť na Slovensku začala vznikať v polovici 40. rokov 20. stor. a do konca 60. rokov 20. stor. celkom vytlačila svojho predchodcu – telegrafné zariadenie Morse. Prevádzkovala sa až do prvých rokov 21. stor. Ďalekopisný prístroj sa skladá z klávesnice so zostavovacou súpravou k zaznamenávaniu vysielaných značiek, vysielača, prijímača, zostavovacou súpravou pre zaznamenávanie prijímaných značiek, pohonného ústrojenstva (elektromotor na striedavý prúd z osvetľovacej siete) a základnej dosky s príslušenstvom. Prijímanú správu zanamenáva predmetný ďalekopisný prístroj na pás papiera, odvíjaný zo zásobníka na zadnej stranme prístroja. Prijímaná správa má charakter štandardného súvislého textu, členeného na jednotlivé riadky (podľa toho sa označuje tento typ ďalekopisných prístroj ako „stránkový“). Predmetné zariadenie postavila firma Gerätewerke Karl-Marx-Stadt RFT pravdepodobne v 60. rokoch 20. stor. pod výrobným číslom 24296/64.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky