SK (N)
 

Vozík motorový Vm 0536053 Tatra T 14/52

 

Snaha zvýšiť efektívnosť údržby železničných tratí sa po vzniku ČSD v roku 1918 orientovala na účinné využitie i krátkych vlakových prestávok, počas ktorých bolo potrebné rýchlo dopraviť na miesto opravy náležitý personál i materiál. Riešením bolo malé, ale rýchle nákladné motorové koľajové vozidlo s dostatočnou nosnosťou. Prototyp takého vozidla s nosnosťou 4000 kg a typovým označením „Gb“ vyvinula roku 1923 příbramská firma Wohanka. Hoci bol tento prototyp veľmi úspešný, firma napokon nezvládla z kapacitných dôvodov jeho sériovú výrobu. Situáciu využila kopřivnická továreň Tatra a roku 1924 uspela u ČSD s takmer zhodným nákladným vozíkom typového označenia T 14, poháňaným plochým dvojvalcovým vzduchom chladeným motorom T 11 (1056 ccm, 12 k). Týchto vozíkov nakúpili ČSD od frmy Tatra do roku 1929 celkom 29 kusov. Ďalších 6 kusov bolo dodaných v rokoch 1931 a 1932 so štvorvalcovým motorom typu T 30 (1678 ccm, 24 k). Modernizácia vozíka pokračovala zástavbou štvorvalcového motora T 52 (1910 ccm, 27,4 k). V tejto úprave bolo firmou Tatra dodaných pre ČSD a Železničné vojsko v rokoch 1936 – 1954 celkom 586 ks (z toho po druhej svetovej vojne 500 ks). Po roku 1954 pokračovala výroba vozíkov v podniku Stavostroj Trnava až do roku 1968. Celkový počet vozíkov Vm nie je známy, odhaduje sa na cca 3000 ks. Až do roku 1947 sa vozíky vyrábali bez akejkoľvek kabíny, od tohto roku sa dodávali s jednoduchou jednomiestnou kabínou. Vtedy dostali tiež tabuľky s označením Vm (toto označenie nákladných motorových vozíkov zaviedli ČSD ešte roku 1923; Vm - vozík motorový) a päťmiestnym číslom, skladajúcim sa z posledného dvojčísla roku výroby a inventárnym číslom (zrejme poradovým číslom dodania počas príslušného roku). Počas prevádzky boli prakticky všetky vozíky Vm 14/52 vybavené jednotnou drevenou dvojmiestnou kabínou a zariadením tlakovej brzdy. Predmetný vozík Tatra Vm 0536053 pochádza z roku 1953, pričom bol dodaný železničnému vojsku. Zodpovedá jeho poslednej konštrukčnej úprave so všetkými následnými rekonštrukciami. Základom vozíka je tuhý obdĺžnikový rám z valcovaných profilov. Zadná náprava je poháňaná od priečne uloženého štvorvalcového, vzduchom chladeného motora T 52 s objemom 1910 ccm a výkonom 27,4 k cez ručne radenú dvojstupňovú prevodovku s vnútornou reverzáciou prostredníctvom článkovej reťaze „Coventry“. Na ráme je vytvorená drevená nákladná plošina s rozmermi 2,5 x 2,5 m s odnímateľnou strednou časťou pre zabezpečenie prístupu k motoru. V prednej i zadnej časti vozíka sú na konzolách umiestnené znížené nástupné plošiny. Na ľavej prednej časti vozíka je stanovište obsluhy, kryté dvojmiestnou drevenou kabínou. Pre otáčanie vozíka slúži ručný zdvihák s točňou, umiestnený v ťažisku vozíka. Vozík boli do zbierok MDC získaný 31.3.2008. V súčasnosti je umiestnený v depozitári MDC v Topoľčanoch.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky