SK (N)
 

Zariadenie zápisné DATEKO

 

Evidenčné číslo: 11/2007

Pre organizovanie vlakovej dopravy (operatívna evidencia pohybu vozňov, zostavovanie rozboru vlaku, práca zriaďovacích staníc) bez nedostatkov je potrebné u každého vlaku presne identifikovať každé v ňom použité vozidlo, údaj o jeho východiskovej i cieľovej stanici, ako aj všetky jeho vlastnosti ovplyvňujúce základné vlastnosti vlaku (teda najmä dĺžka, hmotnosť a brzdiace percentá), či potrebu špeciálneho zaobchádzania s ním (prekročená nakladacia miera, zásielky nebezpečného tovaru apod.). Tieto údaje obsahuje dokument „Výkaz vozidiel“, zostavovaný vo východiskovej stanici každého vlaku. Pôvodný pomerne neefektívny spôsob ručného súpisu „nanečisto“ priamo v koľajisku a následného prepisu do čistopisnej podoby v tranzitnej kancelárii bol s nástupom rádiového spojenia nahradený priamym vyhotovovaním čistopisu na základe údajov, diktovaných pracovníkom v koľajisku rádiostanicou. S nástupom informačných systémov (využívajúcich v rannej etape najmä ďalekopisnú komunikáciu pomocou ďalekopisov T 100) sa však preukázala potreba ďalej racionalizovať proces zberu dát z vozidiel v koľajisku. Problémom bola nielen potreba dvoch pracovníkov pri súpise dát pomocou rádiostanice, ale aj pretrvávajúca nutnosť ručného prepisu týchto dát. Riešením problému sa v roku 1986 stalo zavedenie systému DATEKO (DAtový TErminál KOľajiska), vyrábaného podnikom ČSD - Sdělovací a zabezpečovací dílny Valašské Meziříčí. Skladal sa z prenosnej a stacionárnej časti. Prenosnú časť tvoril jednoduchý prenosný jednoúčelový počítač (terminál), schopný absorbovať, zachovať a prostredníctvom rozhrania poskytnúť vysielačkou PR 35 do stacionárnej časti (resp. po pripojení k ďalekopisnému stroju priamo vytlačiť) súpisné údaje o 4 paralelne spisovaných vlakoch. Stacionárnou časťou bol počítač, schopný komunikovať prostredníctvom vysielačky PR 22 s viacerými prenosnými terminálmi, formalizovať a tlačiť alebo odosielať získané dáta prostredníctvom ďalekopisu T 100, zobrazovať ich na obrazovke a prijímať pokyny obsluhy prostredníctvom alfanumerickej klávesnice. Súčasťou stacionárneho zariadenia bol kazetový magnetofón, uchovávajúci operačný systém a prípadné ďalšie programové vybavenie. Zariadenie bolo používané do konca 20. storočia.
Predmetný zbierkový predmet je prenosnou časťou popísaného zariadenia. Všetky jeho zariadenia sú umiestnené v jednoduchej plastovej schránke s tlačidlami obsluhy a číselnej klávesnice a jednoriadkovou zobrazovacou jednotkou. Súčasťou je obal s plsteným čalúnením a prenosným popruhom.
Bol získaný v roku 2007 z pracoviska Železničných telekomunikácií – Strediska informatiky Bratislava. Je uložený v bratislavskom depozitári MDC.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky