SK (N)
 

Závory ručné jednodrôtové

 

Medzi základné charakteristické vlastnosti železničnej dopravy patrí nízky koeficient trenia medzi kolesom a koľajnicou, ako i fakt, že vlak je koľajovou dopravnou cestou nielen nesený, ale i vedený. Preto sa vlak nedokáže vyhnúť neočakávanej prekážke a pri pomerne značnej jeho rýchlosti ani zastaviť na vzdialenosť rozhľadu jeho rušňovodiča. Miestom, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo kolízie vlaku s neočakávanou prekážkou je miesto úrovňového kríženia železničnej a cestnej komunikácie, pričom z logiky veci prirodzene vyplýva princíp absolútnej prednosti vlaku pred všetkými účastníkmi cestnej dopravy. Preto už prvý železničný prevádzkový poriadok pre všetky korunné zeme rakúskej monarchie z roku 1851 stanovoval, že priechody cez dráhu musia byť opatrené silnými závorami, ktoré treba uzatvárať najmenej 5 minút pred príchodom vlaku. Spomedzi rôznych konštrukčných riešení tohto zadania (reťaze, priečne posúvané, alebo vodorovne otáčané zábrany apod.) sa čoskoro ustálila obvyklá konštrukcia závor s brvnami otočnými okolo vodorovnej osi (tvorila ju úložná platňa pre priskrutkovanie závorového brvna, otočne uložená v jednoduchom ložisku, nesenom dvojicou kovových stĺpikov, obvykle zo starých koľajníc) a vyváženými protizávažím. Prispela k tomu výhodnosť v podobe dobrej viditeľnosti závorového brvna, malého nároku na miesto a fyzicky nenáročnej manipulácie, pripúšťajúcej i diaľkovú obsluhu. V prípade diaľkovej obsluhy bol používaný spočiatku jednoduchý jednodrôtový drôtovod, ktorý ťahom závory uzatváral. Závory boli za tým účelom vyvážené tak, že protizávažie spôsobovalo ich otváranie. Keďže sila, spôsobujúca uzatvorenie závor, musela pôsobiť na koniec závor s protizávažím zhora, bola posledná kladka drôtovodu umiestnená nad protizávažie na samostatne stojacom stĺpiku. Napriek nie celkom úplne garantovanej bezpečnosti takého usporiadania (pri pretrhnutí drôtovodu došlo k otvoreniu závor) bolo toto zariadenie s ohľadom na svoju jednoduchosť používané na našich železniciach až do prvých rokov 21. stor.
Predmetný zbierkový predmet bol získaný v roku 2007 od Správy železničných tratí a stavieb Zvolen z priecestia pri Gemerskej Panici, v súvislosti s aktiváciou nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia. V súčasnosti sú zreštaurované závory inštalované v areáli MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky