SK (N)
 

Hodiny elektrické pobočkové ''Jednotný čas''

 

Informácia o presnom čase je dôležitou podmienkou spoľahlivej funkcie železničného systému. Povinnosť železničnej správy inštalovať na staniciach hodiny je zakotvená v dohovoroch VDEV už od roku 1850. Na návrh uhorskej železničnej správy členské štáty VDEV zaviedli jednotný čas v troch pásmach v roku 1890. Železničným služobniam bol signál pre zjednotenie času (nastavenie kyvadlových nástenných hodín a vreckových hodiniek) rozosielaný telegrafom alebo zvonkovým signálom. Najmä v obvodoch významných staníc s väčším počtom hodín (a prakticky súčasne aj v sídlach ústrednej železničnej správy) sa pre zjednotenie časového údaju všetkých prístrojov začali už počas 20. rokov 20. stor. používať elektrické podružné nástenné hodiny, riadiace pohyb svojich ručičiek elektrickými impulzmi, prichádzajúcimi zo spoločných centrálnych presných kyvadlových matičných hodín. Elektrické impulzy mali charakter krátkych striedavo polarizovaných (t. j. jednu minútu kladných, druhú minútu záporných) impulzov jednosmerného prúdu napätia, prenášaných na podružné hodiny dvojdrôtovým vedením. Podružné hodiny boli na toto vedenie pripojené paralelne. Pohyb ručičiek podružných hodín zabezpečovala otočná kotva prostredníctvom mechanických prevodov s čelným ozubením. Táto kotva bola po vyslaní každého impulzu pootáčaná o štvrtinu otáčky v dôsledku zmien elektromagnetického poľa, vytvoreného účelnou kombináciou permanentného magnetu a dvoch elektromagnetov, napájaných z impulzmi matičných hodín.
Predmetný zbierkový predmet reprezentuje podružné hodiny vyrobené firmou Jednotný čas, s. r. o. Praha Karlín (súčasť firmy Telefonbau-Normalzeit Frankfurt a. M., A. G.) a pochádza z obdobia pred rokom 1948. Jeho základom je plechový lakovaný ciferník s nápisom JEDNOTNÝ ČAS, na ktorého zadnej strane je umiestnený pohon s dvoma elektromagnetmi pre napätie 6 V; jeho pohyb sa prenáša dvojicou centrálnych hriadeľov na plechové ručičky (menšia chýba). Ciferník je vsadený do mosadzného výlisku. Tento celok je ďalej umiestnený do skrine kruhového tvaru, ktorej čelnú stranu tvorí chrómovaný oceľový výlisok s odklopným presklenným vekom; zadná strana je vyhotovená ako plochý plechový kruh s otvorom pre zavesenie.
Zbierkový predmet bol získaný vlastným zberom v roku 2001 v priestoroch bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Nachádza sa v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky