SK (N)
 

Podbíjačka strojná SP 63

 

Strojová podbíjačka SP 63 (rok výroby cca 1963, výrobca MTH Praha, závod Brno – Horní Heršpice, výr. č. ?) je predstaviteľom začiatkov mechanizácie podbíjania na tratiach ČSD. Ide o prvý typ podbíjačky vyrábanej na území Československa. Jedná sa o modifikáciu švajčiarskej strojnej podbíjačky typu SFINDEX (podľa článku Ing. Škrlík, F.: SP 63 opět vyjede, Železničář 11/89, str. 163, NADAS). Je určená na podbíjanie drevených, železných a betónových podvalov pri opravách koľají a stavbách nových tratí. Nesmie sa používať pri podbíjaní výhybiek a koľajových spletí. Konštrukčne sa jedná o dvojnápravové vozidlo, ktoré nesie na rám ako hnacie, tak aj pracovné ústrojenstvo. Podbíjačka je poháňaná šesťvalcovým naftovým dvojtaktným motorom Tatra T 912 s max. výkonom 56,5 kW, prenos výkonu je mechanický, náhon hnacej nápravy je zabezpečený dvojitou reťazou. Pracovný mechanizmus na nachádza na obidvoch stranách bočníc rámu medzi nápravami podbíjačky. Stanovisko obsluhy je v strede podbíjačky. Náhon výstredníkových hriadeľov podbíjacích agregátov je zabezpečený reťazovými prevodmi, zvieranie a otváranie podbíjacích kladív je zabezpečené pomocou záberového hriadeľu s pravým a ľavým závitom, pomocou vodiacich tyčí a dvojitou trecou spojkou. Takéto usporiadanie vyžadovalo pri práci presné zachádzanie podbíjačky tak, aby sa podbíjací agregát nachádzal nad stredom podvalu, čím sa docieli rovnomerné podbitie podvalu. Pracovný výkon podbíjačky je 296 až 370 podvalov za hodinu, čo zodpovedá 200 – 250 m podbitej trati za hodinu. Hmotnosť podbíjačky je 9 t. Maximálna rýchlosť pri preprave je 35 km/h. Používala sa na tratiach s minimálnym polomerom oblúka nad 60 m a sklonom do 40 ‰. Preprava po vlastnej osi sa vykonávala do 50 km. Podbíjačky typu SP 63 boli vyrábané v 60. rokoch 20. storočia. Potom nasledoval výkonnejší typ SP 62 s rôznymi modifikáciami. Strojné podbíjačky boli plne nahradené až automatickými strojnými podbíjačkami dodávanými od konca 60. rokov 20. storočia, ktoré dosahovali vyššie výkony a navyše boli schopné aj výškovo a smerovo upravovať polohu koľaje. Predmetná strojná podbíjačka SP 63 bola získaná do zbierok MDC bezodplatným prevodom v roku 1984 od Traťovej dištancie Litoměřice. Niekoľko rokov bola odstavená v areáli expozície Výhrevne Vrútky. V roku 2006 bola firmou OKV Vrútky zreštaurovaná a uvedená do vystavovateľného stavu. Následne bola presunutá na vozni do starého RD Bratislava východ. V súčasnosti (od roku 2007) je umiestnená na samostatnom koľajovom poli v expozícii budovaného Národného železničného parku v areáli starého depa Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky