SK (N)
 

Lávka návestná

 

Návestná lávka je špeciálna mostná konštrukcia, slúžiaca pre umiestnenie stožiarových návestidiel na viackoľajných tratiach, kde nie je možné umiestniť takéto návestidlo na obvyklé miesto vedľa koľaje. V prípade mechanických návestidiel sú okrem vlastnej mostnej konštrukcie súčasťou návestnej lávky aj príslušné drôtové vedenia a ich kladky, v prípade svetelných návestidiel zas príslušné kábelové pripojenia. Návestná lávka musí vždy umožňovať aj údržbu nesených návestidiel. Z tohto dôvodu je vybavená výstupom, zábradlím a chodníkom pre obsluhujúci personál, niekedy – najmä v prípade mechanických návestidiel – aj prístreškom pre potrebný materiál. Predmetná lávka má charakter oceľovej priehradovej konštrukcie a bola inštalovaná pravdepodobne začiatkom 90. rokov 19. stor. na vjazde do železničnej stanice Bratislava hlavná stanica ponad súbeh dvojkoľajnej trate od Vajnor, jednokoľajnej trate od bratislavskej zriaďovacej stanice a jednokoľajnej trate od Rače. Vtedy niesla tri trojramenné návestidlá. Pravdepodobne na prelome 19. a 20. stor. bolo v súvislosti so zlúčením jednokoľajnej trate od zriaďovacej stanice a jednokoľajnej trate od Rače do dvojkoľajnej trate Bratislava hl. st. – Rača odbočka jedno z návestidiel demontované. Začiatkom 50. rokov 20. stor. boli v nadväznosti na inštaláciu reléového zabezpečovacieho zariadenia v stanici Bratislava hl. st. mechanické návestidlá nahradené svetelnými návestidlami, súčasne bol odstránený drevený prístrešok pre pomocný materiál. Začiatkom 60. rokov 20. stor. bola lávka predĺžená o novopostavenú koľaj trate Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto. V roku 1994 bola lávka nahradená novou konštrukciou. Pôvodnú lávku získalo MDC do svojich zbierok. V súčasnosti je lávka uložená v depozitári Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky