SK (N)
 

Kompenzátor ortuťový

 

Ortuťový kompenzátor (r.v. cca 1937, výrobca Ferrovia Roessemann & Kühnemann, a.s. Praha) slúži na samočinné vyrovnávanie zmeny dĺžky drôtových tiahel, vyvolanej zmenou teploty a udržuje rovnaké napnutie tiahel. Používal sa pri vzdialených návestidlách s dlhými tiahlami, najmä pri predzvestiach. Požiadavkou pri ich konštrukcii bolo, aby napínacie závažie sledovalo len pozvolné zmeny dĺžky tiahel vznikajúcich zmenami teploty, ale aby pri náhlych ťahoch pri prestavovaní návestidla nedochádzalo k zdvíhaniu napínacieho závažia. Kompenzátor tvorí stožiar z profilovej valcovanej ocele. V jeho spodnej časti sú v ložiskových strmeňoch dve vodiace kladky a dve páky, ktoré majú v hornej časti tiež vodiace kladky. Cez ne prechádza reťaz na jednej strane spojená s drôtovými tiahlami zo stavadla, na druhej strane sú zavesené v strmeňoch visiacich kladiek. Visiace klady sú spojené reťazou s hnacími kalibrovanými kladkami. Tieto sa nachádzajú na vrchu stožiaru v ložiskovom strmeni. Reťaze nimi prechádzajúce sú na jednom konci upevnené na priečnom nosníku, na opačnom konci reťazí je zavesené napínacie závažie, spoločné pre obidve reťaze. Hnacie kladky sú na jednej osi s ozubeným kolesom. Toto prenáša pohyb cez dvojitý ozubený prevod na zádržné koleso – ortuťovú brzdu. Ortuťovú brzdu tvorí kotúč s okružnou dutinou, ktorá je plechovými priečkami rozdelená na 16 komôr, ktoré sú navzájom prepojené otvormi. Dutina je z jednej tretiny naplnená ortuťou. V kľude je ortuťová náplň v najspodnejšej časti kolesa a pôsobí ako visiace závažie na ose kolesa. Na osi stredného kolesa ozubeného prevodu je západková spojka, ktorá umožňuje voľný chod pri spúšťaní napínacieho závažia, a teda prenáša točivý moment ozubených kolies na zádržné koleso len vtedy, keď sa zvyšuje v drôtových tiahlach napätie. Naopak pri zvýšení teploty a poklese napätia v tiahlach klesá napínacie závažie bez toho, aby spojka prenášala otáčavý pohyb tohto smeru na zádržné koleso. Napínacie závažie sa pri teplotnej zmene o 1 °C pohybuje o 3 cm. Pri prestavovaní návestidiel dochádza len k pohybu pák upevnených v spodnej časti stožiara v ložiskových strmeňoch, zvyšné časti kompenzátora sa pohybujú len minimálne. Predmetný ortuťový kompenzátor bol získaný do zbierok MDC v roku 1996 počas demontáže elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia v žst. Lúky pod Makytou, kde pravdepodobne slúžil od vybudovania trate v roku 1937. V súčasnosti je umiestnený v expozícii Výhrevne Vrútky, kde je funkčne spojený so stavadlovým prístrojom elektromechanického SZZ vzor SH 5007 a predzvesťou.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky