SK (N)
 

Skupina mužov v železn, rovnošatách s ruč. a elektrickým manipulačným vozíkom na prvom peróne žst. Bratislava hl. st. Text: Žst. Bratislava hlavná st. Anon., cca 1950. 116 x 83

 

Evidenčné číslo: 7182

Skupina mužov v železn, rovnošatách s ruč. a elektrickým manipulačným vozíkom na prvom peróne žst. Bratislava hl. st. Text: Žst. Bratislava hlavná st. Anon., cca 1950. 116 x 83


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky